Lör 2 mar / År 42 / Nr 5 2023

Optimism kring transportsektorns möjligheter att ställa om

Sverige har som mål att bli världens första fossilfria nation. Det görs väldigt många investeringar inom allt från förnybara energikällor till energiåtervinning inom industrin. Stora förändringar pågår även inom livsmedelsbranschen och att välja grönt börjar mer bli en livsstil än en trend. Att ställa om transportsektorn är dock avgörande för att nå drömmen om det fossilfria samhället.

Hur ska transportsektorn ställas om och bli klimatsmart i framtiden? Det finns inte ett svar eller en enda lösning på den frågan. Genom massiva investeringar i allt från nya bränslen till kollektivtrafik kan transportsektorn ställas om, men det kommer att ta tid.

700 miljarder till infrastruktur
Glädjande är att regeringen nu satsar mer än någonsin på att utveckla Sveriges infrastruktur och då handlar det om initiativ som skapar möjligheter för utveckling av klimatsmarta transportlösningar.
– Under nuvarande period avsätts 700 miljarder kronor för att utveckla infrastrukturen, och det är 100 miljarder kronor mer än föregående period och därmed Sveriges hittills största satsning inom infrastruktur, påtalar infrastrukturminister Tomas Eneroth.
700 miljarder kronor är en gigantisk summa, men pengarna ska också räcka till mycket. Ökningen på 100 miljarder kronor kommer att göra stor skillnad som även kommer att märkas i underhåll, nyinvesteringar och förbättrade järnvägssystem bland annat.

Alla transportslag behövs
I skrivande stund pågår flera spännande projekt som kommer att sätta en helt ny standard för Sveriges transportsystem.
– Det räcker inte att enbart fokusera på upprustning av järnvägen och byggnation av höghastighetsbanor även om det är mycket investeringar som görs här. Omställningen kräver engagemang från hela transportsektorn och då måste fordonsindustrin också vara med. Att både Volvo och Scania satsar på eldrift i tunga fordon är ett stort steg i rätt riktning, säger Tomas Eneroth.
Den svenska godstrafiken måste förändras. Under 2018 presenterades för första gången i Sveriges historia en nationell godstransportstrategi. Den beskriver behovet av nya stambanor och höghastighetståg som ska öka kapaciteten, samt behovet av att främja intermodalitet i större utsträckning. En hållbar transportsektor behöver alla transportslag och nyttjar det bästa alternativet varje gång.

Hur ska vi klara omställningen?
En viktig förutsättning för att alla ska klara omställningen är att det finns gynnsamma förutsättningar för att satsa på klimatsmarta lösningar. Det är regeringens uppgift att se till så att det finns stöd för olika investeringar, från elektrifiering av järnväg till produktion av förnybara drivmedel.
– Med de investeringar som görs nu och med de styrmedel vi har så är jag övertygad om att det är möjligt att genomföra omställningen enligt vad som fastställs i Parisavtalet och det klimatpolitiska rådet, säger Tomas Eneroth.
Vi bygger just nu en permanent världsutställning som består av Sveriges nya infrastruktur med utbyggd kollektivtrafik, elektrifierad järnväg, höghastighetsbanor, ökad intermodalitet, nya bränslen och så vidare. Elektrifiering omfattar i framtiden även flygbranschen, redan idag pågår test av eldrivna flygmotorer.
– Att jobba fram alternativ som faktiskt gör det möjligt för alla att ställa om är vår viktigaste uppgift, bekräftar infrastrukturministern.