Ons 1 dec / År 39 / Nr 4 2021

Optotech lägger grunden för framtidens uppkopplade samhälle

Samhället blir allt mer beroende av en säker och avbrottsfri uppkoppling, speciellt med tanke på utvecklingen av IT-tjänster där uppkopplade enheter måste kunna kommunicera med varandra utan störningar. Självkörande bilar finns inte på våra vägar än, men det är bara en tidsfråga. För att garantera funktion och säkerhet behövs en infrastruktur som utvecklas snabbare än tekniken.

Optotech är en av södra Sveriges viktigaste partner i utvecklingen av en framtidssäker infrastruktur för såväl personlig som offentlig kommunikation. Fiberoptisk kommunikation är den teknik som idag anses vara mest hållbar i fråga om livslängd, kapacitet och driftsäkerhet. Det gäller både i stadsmiljö och på landsbygden.

Kommunikation ska bara finnas
De flesta tänker nog inte på hur mycket arbete som ligger bakom en felfri fiberuppkoppling.
– Vi tar ofta kommunikationen för givet – den bara finns där. Det gäller både i det privata samt i arbetslivet. Att snabbt kunna logga in i företagets databas för att söka efter en viss kunds köphistorik eller att utföra privata bankärenden på mobilen över lunchen – detta är tjänster som bara ska fungera men faktiskt som kräver mycket arbete bakom, säger Daniel Lindgren, vd för Optotech.
Optotech är en leverantör i första ledet, som ser till att den grundläggande infrastrukturen faktiskt finns på plats och fungerar. Kunderna är nätägare, kommuner och företag. Ofta handlar det om stora entreprenader beställda av nätägare. Optotech har bland annat utfört flera av Hallands största entreprenader vad det gäller fiberutbyggnad – det handlar om hundratals mils grävning för att kunna koppla upp landsbygden.

Projekt i olika omfattningar
Optotech är en av få aktörer som kan garantera en snabb och säker installation av fibernät med hänsyn till den kringliggande miljön. Det är därför föga förvånande att företaget medverkar i många utvecklingsprojekt för att öka anslutningsgraden i södra Sverige.
Under slutet av 2018 slutförde Optotech ett stort installationsprojekt i Halland, som totalt omfattade ett grävarbete på 66 mil. Det var en av företagets största entreprenader någonsin. Under början av 2019 skrevs ytterligare ett stort avtal omfattande installation av fiber till över 600 fastigheter i norra Skåne.
– Det är de stora projekten som syns och får uppmärksamhet, men vi ska komma ihåg att de mindre projekten är betydligt fler till antalet och att de sammantaget omfattar större områden, färre kunder men större geografisk yta. Det är klart att det är mer jobb att ansluta landsbygden, men vi arbetar ju för att ansluta hela Sverige och då är landsbygden en viktig del, säger Daniel Lindgren.

För framtidens uppkopplade samhälle
Att kunna garantera ett säkert och professionellt arbete är en självklarhet för Optotech. Det gäller oavsett var kunden finns och hur omfattande uppdraget är. Optotech’s styrka är helheten, där ett och samma företag kan ta sig an alla uppgifter som har med en driftsäker fiberutbyggnad att göra.
– Vår uppgift är att öka anslutningsgraden genom att erbjuda heltäckande tjänster som hjälper kunderna att nå målet med en framtidssäker uppkoppling, då gäller det att vara flexibel och fokuserad på problemlösning. Vi är stolta över att få förtroendet att utföra de entreprenader som framtidens uppkopplade samhälle kräver, avslutar Daniel Lindgren med.