Fre 14 jun / År 42 / Nr 1 2024

Opus Bilprovning förstärker med ny kompetens i Skellefteå

verksamheten är sedan ett par år tillbaka klimatkompenserad till hundra procent. Ambitionen är så omfattande att den till och med täcker kundernas resor till och från besiktningsanläggningen.

Opus Bilprovning stöttar regeringens initiativ för ett Fossilfritt Sverige genom att arbeta för att minska den svenska fordonsflottans miljöbelastning. Det görs på flera nivåer. Genom att låta klimatkompensera hela verksamheten – inklusive kundernas resor till och från besiktningsstationerna, markerar Opus Bilprovning sin strategi och ett tankesätt som inspirerar andra verksamheter.
Själva klimatkompensationen görs bland annat genom investeringar i viktiga skogsprojekt globalt. Att föra vidare den säkerhetsorienterade traditionen som vi har haft i Sverige under de senaste 50 åren har också högsta prioritet. Det gör Opus Bilprovning till en värdefull partner för alla som vill och behöver se över sitt fordons miljö- och säkerhetsstatus.

Arbetar nära marknaden
Opus Bilprovning är en del av en internationell besiktningskoncern och har idag närmare ett 80-tal stationer från Kiruna i norr till Karlskrona i söder. Under de senaste åren har många stationer tillkommit då Opus Bilprovning satsat på att öppna nya anläggningar på strategiska platser för att finnas så nära kunderna som möjligt.
– Eftersom vårt koncept bygger på att fordonsägare garanteras en tid för besiktning av lätta fordon inom 24 timmar och en obokad efterkontroll inom 20 minuter måste vi hålla en hög tillgänglighet. Här i Skellefteå har vi två stationer för att kunna uppfylla det, säger Robin Björkstrand, stationschef i Skellefteå.
Den större stationen i utkanten av staden har kapacitet för att ta emot alla fordonstyper. Stationens läge är också bästa tänkbara med tanke på att alla bilhandlare har sina verksamheter i samma område. Den mindre stationen är mer centralt belägen och där tar man i dagsläget emot fordon på upp till 3,5 ton.
– Att etablera nya anläggningar där det finns ett tydligt behov är en del av vår framtidsstrategi, fortsätter Robin Björkstrand. Det hänger givetvis ihop med vår strävan efter att öka tillgängligheten och vi har en kontinuerlig dialog med den lokala marknaden.

Kompetenshöjande insatser på gång
Opus Bilprovning ska också vara det besiktningsföretag som erbjuder den bästa kundupplevelsen, vilket bland annat innebär att man skapar relationer med kunderna och erbjuder opartisk rådgivning kring bilägandet.
– Att besikta bilen är mer än en nödvändig kontroll – det är ett sätt att bidra till ökad trafiksäkerhet och en minskad miljöpåverkan. För att vi ska kunna fortsätta hålla en hög servicenivå kommer vi att behöva förstärka vår kompetens, både genom att nyanställa och genom utbildning.
Robin Björkstrand planerar för flera kompetenshöjande insatser under 2018. Genom att satsa på personalens utveckling tryggas också en god kundupplevelse, påminner han. Det är så Opus Bilprovning vill verka och utvecklas för framtiden.