Ons 22 maj / År 42 / Nr 1 2024

Opus Bilprovning satsar på rådgivning och flexibla öppettider

Opus Group har tagit över 70 besiktningsstationer från Bilprovningen och dessa stationer kommer att drivas under varumärket Opus Bilprovning.
– Vårt mål är att ha en mer serviceinriktad och rådgivande roll än Bilprovningen, säger Peter Stenström, IR-ansvarig på Opus Group.

Sverige har legat i framkant inom fordonsbesiktning sedan början av 60-talet och Bilprovningen har ett gott renommé internationellt. Opus Group har levererat besiktningsutrustning och samarbetat med Bilprovningen sedan bolaget startade 1990.
Opus Group driver bilprovningsprogram i Sverige, Nordamerika (inklusive Kanada och Mexico), Peru samt på Bermuda. Dessutom utvecklar, producerar och säljer bolaget utrustning och IT-system till besiktningsbranschen. Produkterna består av bland annat elektroniska testutrustningar som avgasmätare, bromsprovare och testlinjer.
Vid ett riksdagsbeslut 2010 bestämdes att omreglera marknaden för fordonsinspektioner. Resultatet blev att Bilprovningens stationsnät delades in i tre grupper. Den 5 november 2012 förvärvade Opus Group Besiktningskluster 1 med 70 stationer i Stockholm, Mälardalen, Dalarna, Värmland, Skaraborg, Småland, Blekinge och Norrlandskusten upp till Kiruna. Därmed har Opus Group med sitt dotterbolag Opus Bilprovning blivit en viktig aktör på den svenska marknaden för fordonsbesiktning.
– Den stora skillnaden mellan Opus Bilprovning och Svensk Bilprovning är att vi kommer att fokusera på ett bredare produktutbud och mer flexibla öppettider, även på kvällar och helger, berättar Peter Stenström.

Opus Drive-In
Opus Bilprovning har lanserat en ny tjänst som heter Opus Drive-In.
– Det innebär att kunderna kan gå in på Opus Bilprovnings hemsida och se vilka stationer som har ledig kapacitet. För en avgift på cirka 50 kronor kan kunden åka direkt till stationen utan att boka tid och få sin bil besiktigad, säger Peter Stenström.
Visionen för Opus Bilprovning är att ha en rådgivande och serviceinriktad roll gentemot bilisterna.
– Vi vill att kunderna ska se bilbesiktningen som något positivt. Tidigare kanske folk har tyckt att det har varit något nödvändigt ont, som att gå till tandläkaren en gång om året. Men kan de få ett bemötande som är mer rådgivande och serviceinriktat så kanske de blir mer positiva, säger Peter Stenström.

En global verksamhet
Opus Group har cirka 850 anställda globalt och huvudkontor i Mölndal, Göteborg. Dotterbolaget Opus Bilprovning har huvudkontor i Stockholm med cirka 540 anställda.
Opus Group har två dotterbolag i USA; Systech och ESP.
Systech, som startades som ett IT-bolag 1997, bedriver idag bilprovning i tolv delstater i USA och ESP utför service och säljer emissionsutrustning i ytterligare åtta delstater. Opus USA hanterar idag cirka 17 miljoner besiktningar årligen.
Det svenska dotterbolaget Opus Equipment har försäljning av utrustning i mer än 50 länder, främst i Europa.
Peter Stenström tycker att folk generellt är måna om säkerhet och miljön när det gäller deras bilar.
– Det ligger nog i gemene mans intresse att se över sin bil så att den lever upp till gällande krav, vilket också gynnar bilägaren ekonomsikt på längre sikt. Bilbesiktning har dessutom blivit en naturlig del i folks liv eftersom det har varit lagstadgat i Sverige ända sedan 1965.