Tor 23 maj / År 42 / Nr 1 2024

Opus Bilprovning siktar på att bli marknadsledande

Att besiktiga sitt fordon bidrar starkt till ökad trafiksäkerhet och minskad miljöbelastning.
Opus Bilprovning har 74 anläggningar i landet, från Kiruna i norr till Karlskrona i söder.
– Vår vision är att bli marknadsledande i Sverige inom bilprovning, säger Jan Andersson, affärsområdeschef för Opus Bilprovning i Södertälje-Bårsta, Nynäshamn, Stockholm/Sätra och Haninge.

Bilprovningen i Sverige startade 1964 genom att AB Svensk Bilprovning grundades. Företaget har ägts genom åren av staten, ett antal fordons branschförbund och försäkringsbolag.
Under 2012 beslutades att Bilprovningen skulle delas i tre delar och två av dessa skulle säljas till nya aktörer. Den 5 november 2012 tog Opus Bilprovning över ansvaret för att driva 71 stycken av Bilprovningens tidigare stationer.
På Opus Bilprovning i Södertälje-Bårsta besiktigas lätta fordon på upp till 3,5 ton.
– Vår styrka är att vi har väldigt korta väntetider. Vi har en garanti på att fordonet ska besiktigas inom 48 timmar, säger Jan Andersson.

Frivilliga tjänster
– Vår huvudsakliga verksamhet är fordonskontroll på lätta fordon, men vi håller också på att utarbeta fler och fler frivilliga tjänster. Det är till exempel Opus Biltest, Opus Bromstest och Opus Miljötest, berättar Jan Andersson.
En besiktning består av två delar – trafiksäkerhet och miljödelen. När det gäller trafiksäkerheten kontrolleras fordonet både utvändigt och invändigt, kontroller görs av underrede, bromsar, styrsystem etc.
Inom miljödelen finns det olika krav beroende på fordonets årsmodell. Här handlar det mest om avgasmätning, och man tittar även på elektroniken.
Besiktning av fordon, så att det uppfyller både trafiksäkerhet och miljö, är ett krav för att man ska få framföra det på väg.

Viktigt med besiktning
– Att besiktiga sin bil är väldigt viktigt, både ur miljösynpunkt och för trafiksäkerheten. Det är givetvis bra för både kunden och medtrafikanterna att ha en trafiksäker bil på vägen. Det är också viktigt rent ekonomiskt för fordonsägaren. Om man får reda på att det är något fel på bilen i god tid så kan kostnaden för reparation bli betydligt lägre än om man drar ut på tiden, säger Jan Andersson.
Opus Bilprovnings anläggning i Södertälje-Bårsta ligger idag i anslutning till Mekonomgaraget, men nu är man i färd med att byta lokal för att komma upp till marknivå.
– Vi kommer att flytta cirka 200 meter och vi kommer att få större, ljusare och en betydligt mer kundvänlig lokal, där vi även kommer att besiktiga motorcyklar, berättar Jan Andersson.

Opus Group
Opus Group grundades 1990 och är en av de ledande operatörerna globalt inom bilprovning. Bolaget har över 1900 anställda och omsatte 2013 cirka 1047 MSEK. Egna produktionsanläggningar finns i Sverige, USA och Kina.
Bolagets verksamhet bedrivs inom två divisioner: Bilprovning och Utrustning och division Bilprovning står för cirka 90 procent av Opus Groups omsättning.
Opus Bilprovning i Sverige har cirka 560 anställda.
– Idag har vi en marknadsandel på cirka 30 procent och är den näst största aktören inom bilprovning, men vår vision är att vi ska växa och bli marknadsledande i Sverige, säger Jan Andersson avslutningsvis.