Lör 2 dec / År 41 / Nr 5 2023

Örebro Airport i kraftig utveckling

Örebro Airport är en av Sveriges största charterflygplatser och växer även som reguljärflygplats. Flygplatsen är attraktiv för resenärer från fler regioner på grund av det breda utbudet och enkel tillgång till destinationer världen över. Idag är dessutom Örebro Airport fjärde störst inom fraktflyg, och med stadigt ökande volymer är målet en tredje plats inte långt borta.

Örebro län är en av Sveriges mest snabbväxande regioner. Orsaken till det är mycket på grund av det geografiska läget, god infrastuktur för logistik där samtliga tranportslag möts. Flygplatsen tillsammans med väg och järnväg i regionen skapar starka förutsättningar för att näringslivet och regionen kan verka och växa.
Den snabba tillväxten sätter också tryck på flygplatsen i form av ständig flexibilitet och kapacitet. Det tycker Örebro Airports vd Mikael Smedberg är bra – med större krav ökar vår lyhördhet för vad kunderna verkligen behöver och vill ha, menar han.
– Vi satsar på en ständig utveckling inom alla områden, från reguljär, charter till frakt, fortsätter Mikael. Dessutom händer det mycket inom hela flygplatsområdet framöver som kommer att vara av stort intresse för regionen. Det kommer bland annat att erbjudas nya etableringsmöjligheter på Örebro Airport City för företag som verkar inom bland annat logistikbranschen.

Halv miljon passagerare under de senaste åren
Inom flygplatsens upptagningsområde bor runt två miljoner individer. Örebro Airport har under en längre tid varit framstående när det gäller charterresor. Det grundas på flera års aktivt arbete från ledningen som är tydliga med att charterutbudet ska vara brett.
Från Örebro reser man med direktflyg till omtyckta resmål i Thailand, Kap Verde, Grekland, Kroatien och Spanien exempelvis. Det breda charterutbudet i kombination med det dagliga reguljärflyget till tranferhubben i Köpenhamn ger resenärerna och marknaden ett brett utbud.
– Trenden att vilja flyga direkt från den lokala flygplatsen ökar bland flygresenärer. Våra passagerare inom reguljär lyfter ofta tidsvinster, hållbar arbetsmiljö, vikten av tillgång till internationell mark för resenärer som har världen som sitt arbetfält eller för inresande, som prioriterade fördelar. Vi ser effekt av trenden både inom affärs- och på privatmarknaden, menar marknadschef Viktoria Johansson.

Frakten har ökat med 25 procent
Örebro Airport växer även när det gäller frakt, flygplatsen visar 25 procent tillväxt under första kvartalet. Det är egentligen inte så konstigt med tanke på de senaste årens ökning inom e-handel och att allt mer gods koncentreras till centrallager – och för den här typen av verksamhet är Örebro län ofta ett förstahandsval.
Örebro Airport ligger strategiskt mycket bra, vid E20 och E18 i närheten av Sveriges starkaste järnvägsknut i Hallsberg. Det gör det möjligt att kombinera olika transportslag och därmed också få till kostnadseffektiv tranportlösning. Allt mer fokus hamnar dessutom på miljöfrågorna – genom att kombinera olika transportslag kan miljöavtrycket minska. Det strategiska läget är en av förklaringarna till att Örebro Airport har utvecklats till Sveriges fjärde största fraktflygplats. En annan förklaring är den skyhöga kompetensen och kapacitet att hantera alla typer av fraktplan. Under året invigs dessutom den förlängda landningsbanan på 3300 meter.

En unik plats att mötas
När terminalen byggdes för snart 40 år sedan dimensionerades den för betydligt mindre trafik än dagens. Under årens lopp har den genomgått många till- och ombyggnationer, men under de senaste åren har expansionen varit så kraftig att det nu krävs större åtgärder för att klara fortsatt stigande volymer.
– Just nu planerar vi för uppgradering av terminalen, det handlar om högre servicenivå, kringtjänster som konferensmöjligheter, trevligare kundupplevelse och effektivare passagerarflöden. Ännu är det inte beslutat om det kommer att vara en uppgradering av den befintliga terminalen, eller om det kommer att byggas en helt ny terminal, men vi hoppas på det senare, avslutar Mikael Smedberg.