Tor 25 jul / År 42 / Nr 3 2024

Örebro blir navet i Swedols logistikverksamhet

Swedol storsatsar på Örebro och flyttar nu även successivt över den Göteborgsbaserade lagerverksamheten till logistikcentret i Örebro. Mycket har med det fördelaktiga logistikläget att göra, där man från Örebro snabbt når nästan alla skandinaviska större städer inom ett dygn.

Swedols försäljning av verktyg och maskiner, arbetskläder och skyddsutrustning samt ett flertal olika typer av tjänster så som klädtryck-/brodyr, kättingmontering och slangpressning har utvecklats kraftigt under de senaste åren. Målgruppen är professionella kunder inom transport, bygg och anläggning, verkstadsindustrin, offentlig service samt jord- och skogsbruk.

Effektivare logistik
För att få ännu effektivare flöden i logistikverksamheten, vilket också är helt i linje med företagets hållbarhetsprofil, har Swedol valt att samordna all lagerverksamhet till en strategisk knutpunkt mitt i Sverige och Skandinavien – Örebro.
Redan 2007 flyttades huvudlagret från Tyresö till Örebro. Swedol grundades i Tyresö 1963, och huvudkontoret finns kvar här. Verksamheten utvecklas även i Norge och Finland, logistikcentret i Örebro servar även dessa marknader tillsammans med koncernens norska lager beläget utanför Oslo i Skedsmokorset.
I september 2018 beslutades det att lagret i Göteborg ska avvecklas och all svensk logistikverksamhet koncentreras till Örebro, som kommer att byggas ut ytterligare för det samt för att möta en ökad efterfrågan på Swedols produkter och tjänster.

Räknar med smidig flytt
Att samordna och organisera är som tur är inget nytt för Swedol, så logistikchefen Pontus Glasberg räknar med en strukturerad process vad gäller både flytten och utbyggnationen.
Swedol var till exempel det första svenska företaget som införde systemet AutoStore sommaren 2012. Systemet har helautomatiserade plockstationer med robotar som sköter hanteringen. Eftersom alla lagerlådor kan lagras kompakt, utan gångar för truckar och människor emellan, kan man få plats med större lagringsvolymer jämfört med ett traditionellt, manuellt skött lager.
Hållbarhetsaspekten är också tydlig med en effektivare logistik, där bland annat transporterna kommer att samordnas ännu mer. Den höga automationsgraden ger dessutom en bättre och säkrare arbetsmiljö, och Swedol kommer efter utbyggnaden av logistikcentret i Örebro att ha en av Sveriges mest moderna anläggningar i sitt slag.