Mån 8 aug / År 40 / Nr 3 2022

ÖrebroBostäders ambitiösa planer är långt ifrån en fantasiprodukt

Allt tyder på att framtiden ser ljus ut för Örebro, som på bara några år har utvecklats till en av Sveriges mest snabbväxande städer. Den höga inflyttningstakten, uppskattningsvis handlar det om en tillväxt på omkring 1500 – 1800 nya invånare per år, ställer dock helt nya krav på bostadsbyggnationen.

Det byggs så det knakar i Örebro för att möta en ständigt ökande efterfrågan på hyreslägenheter, bostadsrätter, radhus och villor.
– Det ökade utbudet av nya bostäder skapar förhoppningsvis flyttkedjor. En ökad rörlighet är viktig för att Örebro ska kunna erbjuda ett bra boende utifrån människors olika behov, förklarar Harriet Arnold, kommunikations- och marknadsansvarig på ÖrebroBostäder.

Bostadsbolag med samhällsansvar
Det kommunala bostadsbolaget är en av de viktigaste aktörerna i Örebro när det gäller nyproduktion av hyresrätter. Byggtakten är nu uppe i cirka 300 nya hyresrätter per år, jämfört med tidigare år då snittet hamnat på omkring ett 60-tal. Under 2014 planeras produktion av nära 400 lägenheter.
– Vi tar vårt ansvar för att tillgodose det stora behovet av fler bostäder i Örebro som snabbt växer. Hela företaget står på tå för att möta den allt större efterfrågan. Vår planering är inte en fantasiprodukt, utan baseras på långt framskridna och reella planer, menar Ulf Rohlén, vd på ÖrebroBostäder.
ÖrebroBostäder är med sina 23 000 lägenheter ett av landets största bostadsbolag. Med det kommer ett stort samhällsansvar som det kommunala bostadsbolaget vidareutvecklar tillsammans med entreprenörer och företag runtom i Örebro. Ett exempel är att ÖrebroBostäder redan i upphandlingen kräver att entreprenören ska ta in ett antal arbetssökande som praktikanter, med syfte att de senare ska få fast anställning.
– Arbetssättet har integrerats i den senaste upphandlingen för omfattande renoveringsarbeten i Vivalla. Det innebär att Skanska med underentreprenörer som vann upphandlingen, ska ta emot mellan 50 – 80 praktikanter under byggtiden och vi hoppas naturligtvis att så många som möjligt ska gå vidare i utbildning eller anställning efter det, säger Harriet Arnold.

Uppnår energibesparingsmål med råge
En större produktion medför oundvikligen större miljöpåverkan, därför tar ÖrebroBostäder även stort ansvar här och gör konkreta insatser för att minska energiförbrukningen genom projektens hela livscykel.
– I vår affärsplan har vi tagit fasta på vår egen förbrukning, vårt eget slöseri och satt upp tuffa klimatmål med det övergripande målet att minska våra koldioxidutsläpp till och med 2015 med 20 procent.
– Det målet har vi redan klarat. Vi har till exempel sagt att vi ska minska vår elanvändning med 25 procent och vid årsskiftet nåddes det målet med god marginal då vi gjort en besparing på cirka 28 procent, berättar Linus Larsson, miljöchef på ÖrebroBostäder.
Att man lyckas nå det övergripande målet i förtid är imponerande, och det är delvis tack vare den satsning som gjorts på förnyelsebar energi från egna vindkraftverk. Målsättningen är att minst 15 procent av den totala elanvändningen i ÖrebroBostäders bestånd ska komma från egenproducerad el från nya vindkraftverk eller andra förnyelsebara energikällor.
Dessutom införs individuell mätning hos de egna hyresgästerna inom vissa områden som också bidrar till stor besparing.

Årets Fastighetsägare 2013
Satsningen på nyproduktion och den tuffa och framgångsrika satsningen på att minska den egna energiförbrukningen har gjort att ÖrebroBostäder nominerades och blev utsedda till Årets Fastighetsägare 2013 i konkurrens med företag som Wallenstam, AMF Fastigheter, Wihlborgs och Baltic.
– Det är ett fint erkännande av vårt trägna arbete när det gäller teknisk utveckling och vårt starka fokus på att minska energianvändningen. Jag ser också utmärkelsen som ett bevis på det stora engagemang som finns bland våra medarbetare och som avspeglar sig i de framsteg vi gör, säger en stolt Ulf Rohlén som avslutning.