Lör 23 sep / År 41 / Nr 3 2023

Örebroföretag störst på personlig assistans

Knappt femton år efter grundandet är Humana störst i Sverige inom personlig assistans och en av Örebros största privata arbetsgivare. Sammanlagt är man 12 000 medarbetare över hela landet inom assistans, individ och familj och äldreomsorg. Men regionchefen Patrik Ahlvin pratar hellre värdegrund än storlek.

– Allt arbete, alla projekt och all utveckling sker i enlighet med vår värdegrund som vilar på engagemang, glädje och ansvar.
Allt han säger under intervjun faller tillbaka på allas rätt till ett bra liv, hur viktigt det är att få leva det liv man vill leva även med en funktionsnedsättning.
– Vi är en viktig del av människors vardag, och den delen måste vi göra bra.
Han menar att det inte är svårt att hitta motivation. Nöjda kunder hör ofta av sig, nyligen kom ett brev till en av juristerna där det stod; ”Jag vet inte hur jag ska tacka dig, du anar inte hur mycket det betyder för oss att vår son får leva ett liv som andra barn. Han har redan varit på bio, du skulle se honom hur lycklig han var”.

Högre livskvalitet
Humana har i snart tio års tid genomfört årliga oberoende kundundersökningar. I den senaste undersökningen har 8 av 10 svarat att de genom Humana har fått en högre livskvalitet. 7 av 10 svarar att Humana överträffar deras förväntningar ofta. Patrik menar att det beror på engagerad personal som drivs av att göra skillnad. Han är nöjd med resultatet men poängterar att det alltid går att bli bättre:
– Tack vare vår storlek kan vi genomföra förändringar som verkligen gör skillnad, till exempel har varje kund ett eget team med en löneadministratör, en kund- och assistentansvarig och en jurist.
– Poängen är att alla är specialister, inte generalister, och är experter på sitt område.

Attraktiv arbetsgivare
Assistenter som trivs är avgörande för att de ska göra ett bra arbete och vilja utvecklas i sina roller. Vilket i sin tur är förutsättningen för en nöjd kund. Att vara en god arbetsgivare är därför en självklarhet och Patrik pekar på tre saker som han ser som viktiga.
– Det är inte minst konkurrenskraftiga löner, intern kompetensutveckling genom Humana Akademin samt anställningstrygghet tack vare vårt stora kundunderlag och våra andra verksamhetsgrenar.
Det tycks vara en framgångsrik modell med tanke på att en av fem väljer Humana som sitt assistansbolag framför andra alternativ.

Fakta om Humana assistans
Ett privat idédrivet omsorgsföretag
Omsättning totalt assistansen; 2,5 miljarder
9 000 medarbetare totalt inom assistansen
500 medarbetare i Örebro län, 400 i Örebro kommun