Mån 4 dec / År 41 / Nr 5 2023

Örebroporten utvecklar miljöer som stärker Örebro

Örebroporten håller löftet som namnet antyder och är en port in till Örebro för företag och organisationer som vill utvecklas på en av Sveriges snabbast växande marknader. Med stort engagemang, och en generös portion mod, utvecklar Örebroporten miljöer som stärker Örebros näringsliv.

Örebroporten skapar möjligheter för såväl befintliga som nya företag att utvecklas i Örebro. Visionen bygger på att ingenting är omöjligt, med stor flexibilitet och lyhördhet svarar Örebroporten på näringslivets behov av anpassade lokaler.
– Vi ser möjligheter även i det som av andra fastighetsbolag skulle kunna betraktas som riskfyllda projekt. Örebroporten har ett samhällsuppdrag där vi ska investera i Örebros framtid och skapa långsiktigt hållbara miljöer för tillväxt. Då måste vi vara beredda att satsa på nytänkande och på projekt som skapar tillväxt i regionen på lång sikt, förklarar vd Per Cardesjö.

Framtiden finns i Örebro
Örebro har blivit en centralort i Bergslagen med Sveriges högsta inflyttningsantal efter storstadsregionerna. Regionen kännetecknas dessutom av en mycket hög utbildningsnivå med hög sysselsättning, vilket i sin tur främjar ett gott företagsklimat med tillgång till arbetskraft och kompetens. För att skapa tillväxt krävs dock lite mer – nämligen välanpassade och strategiskt placerade lokaler. Det säkerställer Örebroporten.
– Att vi i Örebro har framtiden för oss råder det ingen tvekan om, fortsätter Per Cardesjö.
Per tar utvecklingen intill badet i Gustavsvik som exempel. Området ska utvecklas till en ny, levande stadsdel med aktivitetshotell alldeles vid vattnet och på sikt finns det planer på att även bygga fler bostäder med strandläge.
– Tillsammans med ett tiotal lokala entreprenörer, bland annat ICA-handlare och andra fastighetsbolag i Örebro, tar vi nu ett stort kliv in i framtiden med utvecklingen av Gustavsvik, säger Per, som själv varit involverad i projektet sedan kommunen meddelat att man ville sälja hela området.

Hållbarhet genom delaktighet
Örebroporten drivs med ett lite annorlunda perspektiv. Företaget har ett 30-tal anställda och hyr in specialistkompetens vid behov. Alla som arbetar på Örebroporten är specialister inom sina respektive områden, det kan vara arkitekter eller lantmätare som exempel.
– Vi ser på hållbarhet ur flera perspektiv. För oss är det viktigt att uppnå hållbarhet genom ökad delaktighet. Alla som arbetar här känner ansvar för Örebros fortsatta utveckling, och det är mycket tack vare vårt genuina fokus på att skapa delaktighet, menar Per Cardesjö.
Enligt Per ligger en stor del av Örebroportens framgångar i att man lyckats behålla en slimmad organisation. Samtidigt är det en kraftfull organisation som sysselsätter väldigt många underleverantörer. Detta bidrar också till en hållbar utveckling med ökad sysselsättning i regionen.