Mån 2 okt / År 41 / Nr 3 2023

Örebroregionen klättrar som logistikregion

Örebroregionen har enligt Intelligent Logistik ett av Sveriges bästa logistiklägen. Att kamma hem andraplatsen efter Göteborg ser Ingemar Jansson från Logistikregionen/Business Region Örebro som ett mycket gott resultat i tuff konkurrens.

Ingemar Jansson förklarar att det i huvudsak finns fyra starkt bidragande faktorer som gör Örebroregionen till en framstående logistikregion. Han listar dem som politiskt intresse och benägenhet för samverkan, det geografiska läget mitt i Sverige, bra infrastruktur samt tillgång till logistikyta.
– Vi har klättrat på listan över framstående logistikregioner tack vare alla de investeringar som gjorts till förmån för nyetableringar inom logistikbranschen, säger Ingemar, som också nämner ett antal företag som valt Örebro framför andra regioner:
– XXL, Wurths och Posten är bara en handfull exempel på logistiktunga verksamheter som numera drar nytta av det mycket fördelaktiga läge som vi erbjuder.

Komplett logistikregion
Örebroregionen drar nytta av sitt logistiska läge mittemellan Stockholm, Göteborg och Oslo. Från regionen nås med andra ord den största andelen av befolkningen med kortast distributionssträcka.
En annan viktig framgångsfaktor är enligt Ingemar Jansson att regionens befintliga logistikföretag går bra, vilket lockar andra till etablering. Även storskaliga satsningar på infrastruktur, logistiskforskning och skapandet av en större arbetsmarknadsregion har stor betydelse. Avslutningsvis säger Ingemar:
– Det finns byggklar mark i mycket attraktiva lägen och på Regionförbundets initiativ deltar vi i regionala och internationella projekt som lyfter logistiknäringen ytterligare. Nu har vi dessutom Truckstop, ett komplett område med service för tunga fordon, något som starkt bidrar till vår attraktivitet som logistikregion.

Sveriges bästa logistiklägen 2014 (Intelligent Logistik)
1 Stor-Göteborg
2 Örebroregionen
3 Östgötaregionen
3 Jönköpingsregionen
5 Arlandaregionen
6 Helsingborgsregionen
7 Eskilstuna/Strängnäs
8 Västerås/Köping
9 Malmöregionen
10 Halmstadsregionen