Fre 24 maj / År 42 / Nr 1 2024

OrganoClick ser fram emot storskalig internationell lansering

I samband med att det svenska miljöteknikbolaget OrganoClick noterades på Nasdaq First North tidigare i år tog företaget ett första steg in på den internationella marknaden. OrganoClicks miljövänliga alternativ till giftiga kemikalier inom trä-, textil- och fiberindustrin kommer under kommande år att lanseras på nya marknader världen över.

Efter många års framgångar på den svenska och nordiska marknaden är det dags för OrganoClick att växla upp. Och det rejält. Under vintern har företaget således satsat helhjärtat på att förbereda inför en storskalig internationell lansering som finansieras genom noteringen på Nasdaq First North där bolaget genomförde en kapitalanskaffning om 75 miljoner kronor.

Föga förvånande framgångar
OrganoClick utvecklar och tillverkar miljövänliga alternativ till traditionella och ofta mycket giftiga kemikaliebaserade produkter. Verksamheten grundas på en patenterad teknologi för modifiering av biofibrer, en teknologi som fått många utmärkelser sedan OrganoClick grundades 2006. Världsnaturfondens ”Climate Solver” och Årets miljöinnovation är bara ett par exempel. OrganoClick har även tagit plats på Affärsvärldens och NyTekniks 33-lista vid två tillfällen.
Framgångarna bör egentligen inte förvåna. OrganoClicks egenutvecklade träskyddsteknik, OrganoWood®, är som exempel det enda på marknaden som är märkt med Naturskyddsföreningens Bra Miljöval eftersom det inte innehåller tungmetaller eller biocider som annars mer hör till normen än undantaget.
Företagets andra stora produkt, det vattenavvisande ytbehandlingsmedlet för textil OrganoTex®, hör till världens mest miljöanpassade alternativ inom området och därför har OrganoClick lyckats teckna avtal med marknadsledande textilproducenter i Asien som börjat använda produkten.
– Miljöskadliga perfluorerade ämnen har traditionellt använts för att tillverka vattenavvisande textilier. Eftersom de visat sig vara giftiga och svårnedbrytbara finns en stor efterfrågan på mer miljövänliga alternativ och det har vi lyckats skapa med OrganoTex®. Produkten bygger på en alternativ teknik där vi använder naturens egna krafter för att bygga upp de önskvärda vattenavvisande egenskaperna, förklarar Mårten Hellberg, vd på OrganoClick.
Utöver segmenten trä- och textil utvecklar OrganoClick även produkter i fiberkomposit, men här befinner man sig fortfarande i startgroparna.

Ett händelserikt år
OrganoClick räknar med att nå nyckelmarknader utanför Norden med OrganoWood® inom något år. På textilsidan har avtal redan tecknats som öppnar nya marknader under året för OrganoTex®. Ett representationskontor kommer att öppnas inom kort i strategisk närhet till dessa marknader, det vill säga i Kina och/eller Taiwan.
Med en ny fabrik i Arninge i Täby kan OrganoClick nu leverera med betydligt högre kapacitet än tidigare. Samtidigt fortsätter företaget att satsa på forskning och utveckling, applikationsområdet för teknologin är större än vad man kan ana och OrganoClick ser framledes stora utvecklingsmöjligheter även inom pappers- och fiberindustrin.
OrganoClick etablerades 2006 som en avknoppning från Stockholms universitet samt Sveriges lantbruksuniversitet. Verksamheten grundas på mångårig forskning inom miljövänlig fiberkemi som på ett framgångsrikt sätt har kommersialiserats i industriella produkter. Företaget har idag ett 20-tal anställda men siktar på att vara omkring 30 innan året är slut.

År 2012 när första produkten lanserades blev omsättningen tre miljoner kronor. I fjol landade den på cirka 25 miljoner. Mårten Hellberg avslöjar att målet för i år är att fördubbla omsättningen till 50 miljoner kronor, och det verkar rimligt med tanke på marknadens gensvar på de innovativa produkterna.