Mån 24 jun / År 42 / Nr 3 2024

Örkelljunga kommun satsar på näringslivet

I hjärtat av norra Skåne omgiven av vacker natur och den pulserande E4:an som ryggrad ligger Örkelljunga kommun. En liten kommun till invånarantal men med stora fördelar och möjligheter att utvecklas. Här finns fantastiskt företagande, god service och möjlighet till nätverk. Viljan att utvecklas är stor och tillsammans med de tio andra kommunerna i Familjen Helsingborg arbetas det för att stimulera turism, näringslivsetablering och inflyttning till regionen.

Näringslivet i Örkelljunga kommun utgörs av livskraftiga och väl fungerande företag med de flesta branscher representerade. Tyngdpunkten ligger inom verkstadsindustrin, kommunikation och handel.

Nöjda företagare
Örkelljunga kommun har många nöjda företagare och målet är att de ska bli ännu fler.
Atmos Suemax värme Ab etablerade sig i Örkelljunga 1999, Lennart Ero på Atmos Suemax har goda erfarenheter av kommunens service och är nöjd med val av etableringsort. Han menar att det finns säkert nackdelar med att driva företag i kommunen men dessa har han inte märkt ännu. – När jag var i kontakt med tidigare stadsarkitekt, för att undersöka möjligheten till utbyggnad, fick jag en otroligt bra service. Det fanns inga problem utan bara lösningar.

Kommunen rustar för framtiden
Örkelljunga är den lilla kommunen med möjlighet att satsa. Kommunens förtroendevalda och tjänstemän brinner för företagandet och har därför valt att satsa extra inom detta område. Kommunen har en ny kommunchef med bakgrund inom näringslivet och utöver kommunens näringslivsansvarige finns nu även en ny befattning, en företagsrekryterare.

Företagsrekryteraren, Christian Larsson har tidigare varit anställd, drivit eget företag och har varit vise ordförande i det lokala nätverket Örkelljunga Näringsliv. Det ger honom en god insikt i hur det är att vara företagare, vilka möjligheter som finns i Örkelljunga och vilken service företagare efterfrågar vid potentiell etablering. Christian ska göra det enklare för företagare som vill etablera sig i Örkelljunga kommun. Han visar bland annat på lediga tomter och lokaler. – Många företagare har saknat den aktiva servicen och nu kan jag genom min tjänst erbjuda det här i Örkelljunga kommun.

En viktig del är att kartlägga vilka företag som finns idag och vilka som behövs för att de positiva klustereffekterna ska bli fler och för att företagen inom kommunen ska kunna dra fördel av varandra i sin utveckling.

Örkelljunga kommun är stolt över sina företagare och är rustade för att ta emot fler.