Tor 23 maj / År 42 / Nr 1 2024

Örnfrakt – stort, modernt och flexibelt

Med 100 delägare och mer än 400 fordon är Örnfrakt idag ett av Norrlands största transport- och maskinföretag.
– Vi har mer än 2.000 kunder och omsätter cirka 700 miljoner kronor, berättar företagets vd Johan Widebro.

Örnfrakt grundades 1942 av ett antal fristående åkeriföretagare i Örnsköldsvikstrakten. Omsättningen det första året uppgick till 212.000 kronor fördelat på 69 medlemmar och 84 fordon.
– Lastbilscentralerna i Sverige bildades på 40-talet då staten bestämde att åkerinäringen var tvungen att sammansluta sig. Grundtanken gäller än idag, att man är starkare tillsammans än var och en för sig, berättar Johan Widebro.
Idag kör Örnfrakt i princip alla från små budbilar till timmerbilar, anläggningsbilar, fjärrtrafik, specialtrailers, maskiner, kranar och traktorer.
Fram till april 2012 var sysslorna uppdelade i de tre affärsområdena:

• fjärr & distribution
• skog & bulk
• anläggning & maskin

Numera är det dock fyra ben. Bygg & anläggning ska rymma allt för byggindustrin, inklusive schakt och miljö. Nästa är Logistik som omfattar fjärr, terminal och lagerhantering. Rundvirkeskörningarna ingår i sin tur i Industri tillsammans med tank och bulk, och industrimaskiner. Det sista affärsområdet är Special med allt som är långt, brett och tungt.
Från att ha varit ett lokalt inriktat transportföretag med basen inom anläggningsområdet har Örnfrakt utvecklats till ett modernt logistikföretag med uppdrag över hela landet.
Örnfrakt sysselsätter idag indirekt cirka 500 chaufförer och 30 tjänstemän på kontoret.

Bred kundkrets
– Våra kunder är stora företag inom olika sektorer. Inom bygg- och anläggningssektorn är det till exempel Skanska och NCC, inom skogsindustrin Holmen Skog och Norra Skogsägarna och inom logistikdelen är DHL en stor aktör, berättar Johan Widebro och fortsätter:
– Många av våra kunder har varit med oss i både 20-, 30-, 40- och 50 år och det beror på att vi är ett stabilt företag och utför tjänster med hög kvalitet. Vi är trygga och säkra att ha att göra med och har stort kundfokus.
Johan Widebro tillsatte posten som vd i januari 2012 och i augusti sjösattes en ny organisation i företaget.
– Vi jobbar lite annorlunda idag än vi har gjort historiskt.

Hård konkurrens
– Konkurrenssituationen nu är tuffare än vad den varit på många år, dels från andra lastbilscentraler, men även från enskilda åkerier. Men vi har klarat oss bra hittills. I fjol ökade vi vår omsättning med 14 miljoner kronor och hittills i år har vi ökat med ytterligare 14 miljoner på fyra månader, berättar Johan Widebro.
2012 firade Örnfrakt sitt 70-årsjubileum med en stor fest på Fjällräven Center tillsammans med kunder och delägare. 300-400 personer hade samlats på hockeyarenan.

Utökar samarbetet med Holmen
Örnfrakt har förlängt och utökat sitt samarbete med Holmen Skog för de nästkommande åren.
– Det innebär att vi även kommer att köra stora delar av Holmens virkesflöde i Västerbotten, framför allt i Umeåområdet. Vi har startat ett kontor i Umeå för att hantera det här. Det är en jätteintressant utökning av våra befintliga uppdrag. Det innebär också att vi kommer att hitta mer returlast till våra bilar och på det sättet kan vi minska miljöpåverkan, säger Johan Widebro.
Johan Widebro trivs utmärkt i sin nya roll som företagsledare
– Ja, det är kul att vara vd på ett företag som har en sådan stabil grund att stå på och så många möjligheter framåt, säger han.