Mån 4 dec / År 41 / Nr 5 2023

Örnsköldsvik får en av Europas största kartongfabriker

Den finska kartong- och papperstillverkaren Metsä Board gör omfattande investeringar i fabriken i Husum, Örnsköldsvik. Efter en investering på cirka 1,6 miljarder kronor ska Husum bruk stå rustat för en ny era där man fokuserar enbart på lönsam kartongtillverkning. Förändringen är nödvändig för brukets fortlevnad och avgörande för företagets framtid som konkurrenskraftig leverantör av kartong.

Vid Husum bruk finns en lång tradition av papperstillverkning. Bruket står för en betydande del av Örnköldsviks exportnetto, och är samtidigt en av regionens största och mest stabila arbetsgivare. Metsä Boards senaste investeringar ska trygga den positionen även för framtiden.
– De senaste årens förändringar på pappersmarknaden har medfört ett behov av att tänka om kring framtiden och satsa på nya nischer för att bibehålla lönsamhet. Metsä Board har då valt att satsa på kartong, främst för förpackningslösningar, eftersom det finns en stabil och ökande efterfrågan på den här typen av produkter, informerar Anders Ek, vd på Husum bruk.

För hela Metsä Boards framtid
Huvuddelen av papperstillverkningen har fasats ut under 2015 då två pappersmaskiner har slagits igen och ersatts av en ny falskartongmaskin som tas i bruk under början av 2016. Tillsammans med den befintliga kartongmaskinen får Husumfabriken en årskapacitet på cirka 700 000 ton, och anläggningen blir då en av Europas största kartongfabriker.
Marknaden för kartong växer globalt konstant med tre till fyra procent per år, både organiskt och genom att träfiberbaserade produkter i vissa fall ersätter oljebaserade produkter, upplyser Anders Ek och ger ett exempel på en välkänd produktkategori där kartong är mer hållbart ur alla perspektiv:
– Kaffemuggar av frigolit kan med fördel ersättas med pappmuggar. Vi tillverkar kartong som används bland annat för det, men det finns tusentals andra applikationsområden för vår produkt och därför ser vi en trygg tillväxtpotential i det. Muggarna behöver ett barriärskikt på insidan och det kommer vi också kunna tillgodose in-house tack vare den senaste investeringen i vår fabrik, ytterligare 360 miljoner kronor.
Maskinen för barriärskikt kan tas i bruk i början av 2017. Husumfabriken blir då självförsörjande inom ett snabbväxande segment och det ser Anders Ek som mycket positivt för brukets och tillika hela Metsä Boards framtid.

Omfattande förändring – goda utsikter
Att konvertera ett traditionellt pappersbruk till ett modernt kartongbruk görs inte över en natt. Det är en stor förändringsprocess som pågår men målet är att skapa förutsättningar för en fortsatt hållbar produktion i en anläggning som betyder mycket för regionen.
– Investeringen genererar en stark framtidstro bland våra anställda. För varje anställd hos oss skapas dessutom fem arbetstillfällen hos underleverantörer och serviceföretag. Under ombyggnationen sysselsätter vi som mest dessutom cirka 1400 personer externt. Jag vågar påstå att hela Örnsköldsvik med omnejd drar nytta av vår stora investering, säger Anders Ek, som även betonar att det är den största investeringen som gjorts i Örnsköldsvik på väldigt länge.
Satsningen omfattar inte bara nya maskiner, den egna hamnen i Husum upprustas också med förlängda kajer bland annat. När allt är klart kommer hamnen att ha ungefär 700 anlöp per år och kapacitet för tre 200-metersfartyg vid kaj samtidigt. Det är ett måste om man vill konkurrera på stora marknader som USA, menar Anders Ek.
Metsä Board strävar efter att bli en av världens största tillverkare av färskfiberkartong. Omvandlingen av bruket i Husum är ett viktigt led i den ambitionen och ett avgörande drag för den svenska verksamhetens fortlevnad.