Tor 7 dec / År 41 / Nr 5 2023

Örnsköldsviks industrikompetens imponerar världen över

OSTP utvecklar och tillverkar högkvalitativa rostfria rör och svetsrördelar för en global marknad. Dotterbolaget ÖMV är ett välkänt namn som väger tungt inom stålbearbetning, inte minst när det gäller riktigt stora enheter där företaget anses vara bland de främsta i Sverige. Tillsammans står de för en helhet inom rostfria rör och svetsrördelar samt produkter som förknippas med dessa, såsom värmeväxlare, reaktorer, tankar, cisternen och kolonner.

OSTP etablerades i Örnsköldsvik redan 1919, och ÖMV 1959. Sammantaget blir det nära 160 års erfarenhet av utveckling och konstruktion baserat på stål. ÖMV är numera ett helägt dotterbolag till OSTP, som i sin tur ägs av Tubinoxia och Outokumpu.
Företagen har många gemensamma kunder inom basindustrier som massa och papper, vattenrelaterad industri, kraftproduktion, kemi samt gruvnäringen. Samtliga är komplexa industrier som framställer produkter som behövs överallt i samhället, med processer som kräver högteknologi och inte minst ett genomgående och välutvecklat säkerhetsarbete.

Avancerat utvecklingsarbete
OSTP utvecklar, tillverkar och levererar rostfria svetsade rör och rördelar som används i kritiska applikationer världen över. ÖMV i sin tur konstruerar och tillverkar nyckelkomponenter och system, exempelvis värmeväxlare och tryckkärl, till samma sorts applikationer som OSTP levererar till.
– Rör och rördelar i sig kanske inte ses som en avancerad produkt, men utvecklingsarbetet bakom produkterna är det. Eftersom de tillämpas i mycket komplexa och högpresterande system såsom kraftverk och vattenverk ställs oerhört höga krav gällande tillförlitlighet, hållfasthet och säkerhet. Samtidigt måste de vara hållbara och kostnadseffektiva över tid, säger Thomas Hellman, produktchef för svetsade rördelar inom OSTP.
– Vi arbetar uteslutande med kundanpassade produkter. Tillsammans med OSTP satsar vi på kontinuerlig utveckling av både produkter och kompetens. Eftersom våra kunder prioriterar säkerhet och kvalitet så måste vi förhålla oss till det även i våra processer. Dessutom håller vi en hög tillgänglighet och leveranssäkerhet som gör oss till en heltäckande partner och ett mycket konkurrenskraftigt alternativ på marknaden, tillägger Roger Hörnqvist, produktchef processutrustning på OSTP.

Världens snabbast växande näringar
Eftersom båda företagen har en lång och gedigen historia så har en stor del av stadens konkurrenskraft byggts upp kring deras verksamhet. OSTP och ÖMV bidrar fortfarande starkt till Örnsköldsviks utveckling som industristad. Förutom att det handlar om många direkta och indirekta arbetstillfällen så har företagen en viktig funktion som samhällsbyggare i avseende att Örnsköldsviks kompetens bevaras och vidareutvecklas lokalt.
En annan stor fördel är att företagens kunder finns över hela världen, vilket bidrar till att öka det internationella intresset för Örnsköldsvik. OSTP har länge varit verksamma globalt, och ÖMV är på väg ut på europeiska marknaden tack vare moderbolagets starka ställning. Tillsammans kan OSTP och ÖMV ta fler marknadsandelar inom några av världens snabbast växande näringar där förnybar energi och nya kemiprodukter bara utgör ett par exempel.
Produkter från OSTP och ÖMV integreras nästan uteslutande i kritiska applikationer inom högteknologiska verksamheter och branscher. Det innebär att företagen kan erbjuda mycket spännande och omväxlande uppdrag för sina anställda, som ofta får följa kunderna ut i världen. Medarbetarna får möjlighet att växa i sina roller genom att ta del av kontinuerliga utbildningsinsatser, mycket frihet under ansvar och inte minst en känsla av att vara delaktiga i samhällsutvecklingen eftersom många av kundernas verksamheter är avgörande för att samhället ska fungera.
Både OSTP och ÖMV rekryterar kontinuerligt, just nu är man på jakt efter svetsare och plåtslagare. Den gemensamma HR-avdelningen ser fram emot nya kontakter under 2016.