Sön 14 jul / År 42 / Nr 3 2024

Örnsköldsviks största hyresvärd

Affärsidén hos bostadsbolaget Övikshem är att vara Örnsköldsvik kommuns mest attraktiva hyresvärd och erbjuda hyresgästen önskad service till rätt pris. – Hög service och ett bra bemötande är vår styrka, säger Carina Eriksson, tf. vd på Övikshem.

Övikshem är den största hyresvärden i kommunen och har ett varierande utbud av bostäder i olika storlekar och prisklasser. Totalt äger och förvaltar bolaget cirka 3.400 hyresrätter, främst i centralorten men också i Husum, Köpmanholmen, Bjästa och Bredbyn.
Trygghet, engagemang och nytänkande är Övikshems kärnvärden. Nöjda kunder är också ett ledord för bolaget.
– Under den senaste mätningen om kundnöjdhet var det en kraftig ökning för oss. Vi jobbar mycket för att ha nöjda kunder så det var roligt, säger Carina Eriksson.
Övikshem är medlem i SABO, Sveriges Allmännyttiga Bostadsföretag, och man arbetar oavbrutet med frågor kring miljö, framtid och utveckling. Ett exempel är att bolaget har anslutit sig till Skåneinitiativet, en energiutmaning som lanserats av SABO. Ett av målen med initiativet är att medlemsföretagen ska ha minskat sin energianvändning med 20 procent till 2016. Projektet startade 2007.
– Vi har antagit utmaningen och anslutit oss till Skåneinitiativet. Dessutom genomför vi nu ganska stora åtgärder i våra fastigheter och investerar drygt 60 miljoner kronor över en tvåårsperiod för att minska energiförbrukningen, säger Carina Eriksson.

Hög uthyrningsgrad
Övikshem är det dominerande bostadsbolaget i Örnsköldsvik och har en hög uthyrningsgrad.
– Vi ligger på mellan 98 och 99 procent, men det skulle varit ännu högre om vi hade haft bättre uthyrning på studentbostäder. Där har det varit en dipp det senaste året. Idag har vi ungefär 230 studentbostäder och vi försöker anpassa kostymen beroende på hur utbildningssituationen ser ut på orten, säger Carina Eriksson.
Övikshem har nyproducerat ett mindre antal lägenheter de senaste åren. 2009 var det inflyttning i 24 lägenheter och 2011 var det inflyttning i 33.
– Vi verkar nu för att få till nyproduktion nere i hamnområdet. Peab ska bygga bostadsrätter där och vi vill samtidigt investera i ett hus med hyresrätter. Vi har inte alla detaljer klara än, men vi jobbar med det, säger Carina Eriksson.

Framtidsvision
Framtidsvisionen för Övikshem och Carina Eriksson är att ha attraktiva bostäder inne i Örnsköldsvik, inte minst för att öka attraktionskraften på orten.
– Det ska inte bara ske genom nyproduktion utan också genom att förädla de äldre bostäderna och lyfta standarden i dem, till exempel genom badrumsrenoveringar.
Carina Eriksson har arbetat på Övikshem sedan 1996. Hennes ordinarie tjänst är ekonomichef och sedan årsskiftet 2012/2013 är hon dessutom tillförordnad vd.
Övikshem bildades 1971 och sysselsätter idag 51 anställda.