Mån 17 jun / År 42 / Nr 1 2024

Oskarshamn kommunen med energi

När man åker in i Oskarshamn möts man av vägskyltar som välkomnar besökare och Oskarshamnsbor till ”Kommunen med energi”. Den småländska kommunen har länge varit stark inom energisektorn. Kommunens vision från 2017 ”Hållbara Oskarshamn – ett internationellt energicentrum och en kommun med hög livskvalitet och tillväxt” vittnar om ett fokus och en vilja att fortsätta att vara ett nav för energi även i framtiden.

Samhällsutmaningen med kraftförsörjningen är i fokus. Det handlar om Sveriges och kommuners konkurrenskraft. Debatten om kärnkraftens vara eller icke vare pågår för fullt och utvecklingen pekar på nästa generations kärnkraft. Oskarshamn har länge varit ett nav för kraftproduktion i södra Sverige, och även om två av tre reaktorer på OKG är utfasade så kommer den tredje att fortsatt stå för en framtidssäker och effektiv produktion.
– Kraftförsörjning är en av våra största industrier i Oskarshamn, bekräftar Johanna Wihl, näringslivschef i Oskarshamns kommun. Utöver OKG så har Svensk Kärnbränslehantering en betydande verksamhet här som nu kommer att utökas med en inkapslingsanläggning. I Oskarshamn har Saft AB en batterifabrik och det finns flera starka bolag inom sektorn. Här finns även betydande forskning inom området med fokus både på att producera och lagra energi.

En plats för stora och små företag
– Vi har många stora företag i Oskarshamn som är betydandearbetsgivare men många arbetstillfällen skapas även inom mindre företag. Näringslivsenheten ska möta alla typer av företag och erbjuda utvecklingsmöjligheter för alla. Vi är mycket aktiva i företagsdialogen, vi träffar stora som små företag och vi är med och diskuterar viktiga frågor för framtiden inom alla branscher, berättar Johanna Wihl.
Kompetensförsörjning är en återkommande fråga. Här har kommunen, tillsammans med privata företag och arbetsförmedlingen utvecklat ett nära samarbete som kallas ”Oskarshamnsmodellen” som bygger på att få folk i arbete. Oskarshamn lyckas väl med sin integration och har en väldigt låg arbetslöshet och är dessutom en ovanligt jämlik kommun med mindre klyftor än man ser på många andra håll i Sverige.

Vill paketera Oskarshamns guldkorn
Oskarshamn tillhör samma region som några av Sveriges starkaste turistdestinationer som Öland, Kalmar, Glasriket, Vimmerby och Västervik och ligger också nära Gotland. Besöksnäringen i Oskarshamn har hittills varit blygsam om man jämför med regionen i övrigt, men vi hoppas kunna ändra på det, säger näringslivschefen.
– Det finns unika värden att utveckla i Oskarshamn, som till exempel skärgården. Den har fram tills nu varit relativt oupptäckt, men vi ser en stor utvecklingspotential i skärgården om vi kan locka entreprenörer att satsa på nya koncept som baseras på skärgårdsupplevelser.
Det finns redan båtturer som tillgängliggör skärgården, men det måste utvecklas en mer omfattande serviceverksamhet med fokus på upplevelser.
– Inom en snar framtid hoppas vi på att kunna öka intresset hos entreprenörer som vill hjälpa oss att paketera Oskarshamns guldkorn så att fler kan upptäcka vår fantastiska kommun, avslutar Johanna Wihl.