Sön 14 aug / År 40 / Nr 3 2022

Oslagbar kvalitet och precision från Södertälje

Mikroverktyg har levererat till svensk såväl som internationell industri i över 90 år. Traditionen sitter i väggarna, men företaget är samtidigt mycket framåtsträvande baserat på stor innovationsrikedom och inte minst precision. Att Mikroverktyg dessutom tillhör de få som om och om igen lyckas anpassa sin produktion av högprecisionsdetaljer efter teknikskiften och mycket dynamiska marknaders behov talar för sig själv.

Mikroverktyg är lite av en kändis. I alla fall när man talar om transmission, kugghjul och avancerade mekaniska detaljer med ”mikrokvalitet”. En hel del har att göra med företagets långa tradition som avancerad produktionspartner i Södertälje. Men det mesta kan nog härledas till att företaget än idag levererar med en precision som få andra kan matcha.

Enbart snäva toleranser
Om man skulle få för sig att ta ett hårstrå och klyva det 50 gånger så får man en uppfattning om vilka snäva toleranser Mikroverktygs produktion är anpassad för. Den tidiga tillverkningen kretsade i princip enbart kring verktyg. Det är fortfarande ett huvudspår, men idag är Mikroverktyg även långt specialiserade på mycket avancerade transmissionsdetaljer, fixturer, prototyper och specialutrustningar.
Företagets vd Kjell Wallin förklarar att Mikroverktyg länge fokuserade på produktions- och processutveckling. Genom förvärv av Skandinaviska verktygsfabriken, SVA, kunde verksamheten breddas med egna produkter och mot produktutveckling av dessa. Som resultat har Mikroverktyg ett antal produkter på marknaden som man ständigt förfinar och utvecklar. Förvärvet av Albins Mekaniska Verkstad kompletterar och breddar verksamheten ytterligare i den riktningen.

Syn på hållbarhet
Mikroverktyg förknippas med näst intill oslagbar kvalitet och precision. Samtidigt är företaget vida känt för sin syn på hållbarhet. Den tydliggörs bland annat i moderbolaget Xano Industris långsiktiga investeringar i att stärka produktionen och teknikkunnandet i Södertälje. Den märks också i det dagliga arbetet där lean och ständiga förbättringar är ständigt närvarande.
Hållbarheten finns dessutom med i varje produkt, som i sig utgör en stor investering då man framförallt fokuserar på små serier. Och den finns med bland drivkraften hos personalen där väldigt många har varit med och byggt upp verksamheten så som den ser ut idag.
Att Kjell Wallin är företagets tredje vd på 70 år talar kanske också för sig själv om man tänker långsiktighet, drivkraft och hållbarhet i form av långa relationer och gediget engagemang.

Mikroverktyg tar globalt steg
Kjell Wallin avslöjar att Mikroverktyg är redo att ta en betydligt större andel av världsmarknaden. Direktexporten har vuxit från några få procent till ungefär 25 procent. Men indirekt så har Mikroverktyg redan en stark representation globalt, då företagets produkter finns brett integrerade i global maskinindustri såväl som inom fordons- och försvarsindustrierna.
– Svensk industri har varit basen i vår verksamhet sedan 1920-talet. Det är den fortfarande, men samtidigt ser vi ett ökande behov av våra produkter globalt. Det är en möjlighet som vi måste ta vara på om vi ska vara fortsatt konkurrenskraftiga.
Mikroverktyg har redan mycket som bidrar till ökad konkurrenskraft i det att man fokuserar på snäva toleranser och lite mer dyrbara detaljer. Samtidigt finns alla bearbetningsmoment in-house efter vissa strategiska satsningar i maskinparken. Det gör givetvis också sitt.
Kjell Wallin ser även fram emot kommande produktlanseringar som han hoppas kan nå marknaden redan i början av 2015.