Mån 8 aug / År 40 / Nr 3 2022

Östergötlands landshövding guidar genom industriarv och teknisk utveckling

Östergötlands landshövding Elisabeth Nilsson marknadsför gärna regionens näringsliv som ”snabbväxande och intressant med många olika spetsområden”. Några av världens mest kända varumärken har en stark förankring i Östergötland, där Saab, Siemens Industrial Turbomachinery, Toyota Materials Handling och Ericsson bara är ett fåtal exempel. Regionens tillväxt är även beroende av att ett växande antal småföretag får chansen att vidareutvecklas.

Östergötland är en av få regioner i Sverige som fortfarande har en kraftigt expanderande verkstadsindustri. Begreppet verkstadsindustri är brett, men i regionen syftar det framförallt på utveckling och tillverkning av globalt ledande produkter inom bland annat flyg- och kraftindustrierna.

Höjer kunskapsnivån
Saab, Siemens och Toyota är inte bara tre av regionens största arbetsgivare, de är också världsledande utvecklare av ny teknik vilket naturligtvis bidrar till att höja kunskapsnivån och innovationsgraden för Östergötland.
– Som en av Sveriges mest ingenjörstäta regioner bjuder Östergötland på möjligheter för såväl storföretag som de allra minsta utvecklingsbolagen. Alla typer av verksamheter som kräver hög teknisk kompetens kan med fördel söka sig till regionen, säger Elisabeth Nilsson.
Industrin behöver trygga ett långsiktigt kompetensbehov för att vara fortsatt framgångsrik. Då gäller det att skolan förstår vilken typ av kompetens som efterfrågas så att rätt kunskap förmedlas.
– För att stärka banden mellan industri och skola anordnas för andra gången Industridag Östergötland i september. Dessförinnan bjuder vi in till ett antal aktiviteter där industriföretagen får en chans att möta skolan. Kompetensfrågorna får inte bli hinder för tillväxt, Industridag Östergötland är ett sätt att försöka möta en utmaning som präglar hela Sverige, fortsätter Elisabeth Nilsson.

Industritradition möter modern utveckling
Östergötlands flerhundraåriga industritradition är tätt sammanlänkad med modern och innovativ utveckling i teknikens absoluta framkant. När det gäller utveckling inom IT, visualisering och nya material är regionen en av norra Europas främsta.
Visualiseringscentret i Norrköping är en samlingsplats som visar upp regionens framsteg för omvärlden. Men framgångarna märks även i det dagliga livet, bland alla de människor som ständigt kommer i kontakt med tekniken. Visualiseringsteknik tillämpas inom allt från sjukvård där medicinsk visualisering möjliggör bättre och mer effektiv diagnostik till stadsplanering med oändliga möjligheter att se den växande staden från alla möjliga vinklar.
När Ericsson skulle etablera en ny forskningsenhet föll valet på Linköping, tack vare den stora tillgången på IT-relaterad kompetens. Elisabeth Nilsson förklarar att det idag råder en ny verklighet på arbetsmarknaden, där människor inte längre flyttar till regioner där de stora arbetsgivarna finns utan där företagen måste söka sig till områden som har rätt kompetens.
– Inom IT och visualisering är Linköping oöverträffat, konstaterar hon.

Resan har bara börjat – Ostlänkens betydelse
Ostlänken kommer att höja Östergötlands status flera gånger om. Med bättre tillgänglighet kommer regionen att kunna konkurrera med helt andra förutsättningar. Redan under planeringsstadiet märks kraftiga förändringar, i de kommuner där förarbetet redan påbörjats är sysselsättningen märkbart högre än tidigare.
Dessutom triggas andra investeringar som nyetableringar och bostadsbyggnation tack vare Ostlänken. Förutom alla arbetstillfällen som genereras för att bygga Ostlänken kan regionen även vänta sig kringeffekter med tillväxt inom service och handel, ett ökat tryck på bostäder och fler sökande till universitetet som exempel.
– Östergötland har så mycket att erbjuda och mer kommer det att bli framöver. Vår region genomgår en förvandling och resan har bara börjat, säger Elisabeth Nilsson avslutningsvis.