Tor 25 jul / År 42 / Nr 3 2024

Östersund är ett av Deloittes viktigaste kompetensnav

Företag som vill utvecklas och vill lite mer med sin verksamhet gör klokt i att välja Deloitte som sin rådgivare. Med långsiktiga klientkontakter och en god lokal förankring ser Deloitte till att leverera rådgivning, revision och ekonomitjänster som lyfter kundernas företag till en ny nivå.

Östersund är ett av Deloittes viktigaste kompetensnav i Sverige. Här bedrivs en omfattande verksamhet inom revision, redovisning, lönehantering och skatterådgivning, med specialistkompetens inom samtliga områden. Kunderna finns över hela Sverige och i flera fall även utanför landets gränser då Deloitte gärna följer med på kundernas tillväxtresor.
– Vi kallar ofta Östersund för ett Center of Excellence eftersom vi har samlat ett flertal nyckelfunktioner med tillhörande specialister här. Det är inte bara kunder i Östersund och Jämtland som utgör vår marknad. Eftersom vi bedriver digitalt platsoberoende tjänster kan kunderna finnas i princip var som helst, förklarar Anders Rinzén, Partner och ansvarig för det norra klustret inom Deloitte där Östersund ingår.

Deloitte Private ett fokus i Östersund
Anders Rinzén, Partner Deloitte Private, berättar:
– Deloitte Private är vårt samlade erbjudande av tjänster och proaktiv rådgivning till privat- och familjeägda företag i alla storlekar och faser, allt från entreprenörsdrivna små och medelstora företag till större företag med nationell och internationell verksamhet. Hela vår verksamhet i Östersund har sitt fokus inom Deloitte Private och förstår de behov och utmaningar som ägarledda och entreprenörsdrivna företag möter. Våra Deloitte Private team kan analysera och erbjuda tjänster och rådgivning anpassade för både aktuellt behov och framtida utveckling.

Stark lokal förankring
För Deloitte betyder relationer allt, oavsett om man arbetar lokalt, nationellt eller globalt. Med en stark lokal förankring har Deloitte en god inblick i de jämtländska företagens vardag, deras möjligheter och utmaningar. Deloitte är även den största aktören inom revision och ekonomitjänster i Jämtland.
– Vi stärker det lokala näringslivet på flera sätt. Vi stöttar dem hela vägen med tjänster inom redovisning, lönehantering, skatt och revision. Eftersom vi har all kompetens samlad på ett ställe kan vi erbjuda lösningar inom alla dessa områden även i mer komplexa ärenden och för de största bolagen, säger Karin Fahlén, Senior Manager inom skatt.
Östersund har utvecklats till ett starkt specialistcenter för skatterådgivning, baserat på lång erfarenhet hos ett flertal skattekonsulter som valt att specialisera sig ytterligare. Karin är en av dem. Den unika erfarenhet som Deloittes specialister har av att under många år stötta sina kunder i affärsjuridiska frågor ger kunderna en trygg lösningsfokuserad leverans. Deloittes medarbetares starka kompetens utvecklar inte bara de större bolagen utan även de mindre som får hjälp att fånga helheten utifrån sina frågeställningar och verksamhetsutmaningar. I affärstransaktionerna är Deloitte med som bollplank för VD, ledningsgrupp och ägare.

Alltid se möjligheter
Inom många områden är Deloitte i Östersund en kvalificerad resurs för hela Sveriges näringsliv. Kunderna upplever stora fördelar med att kunna förlita sig på en och samma partner inom allt som rör bolagens ekonomiska utveckling och prestation. Som ett av världens största revisions- och konsultnätverk står Deloitte även för en mycket omfattande kompetens internationellt.
– Tack vare ett expansivt internationellt nätverk kan vi följa kunderna ut i världen. Den specialistkompetens vi behöver kan vi snabbt tillhandahålla från andra kontor i Sverige och internationellt. Det finns därför i stort sett inget uppdrag som vi inte kan åta oss, menar Lars Helgesson, Partner och kontorschef i Östersund.
– Vi bidrar till förbättrad lönsamhet genom att arbeta proaktivt tillsammans med kunden, bland annat genom att säkerställa full överblick över det ekonomiska läget och därmed även bättre underlag för kundens beslutsprocess. Det gäller oavsett vilka kompetensområden som efterfrågas, säger Markus Jonsson, Partner och ansvarig för redovisning i Östersund.
Det handlar med andra ord om att alltid se möjligheter och bidra till att skapa tillväxt, något som Deloitte fokuserat på globalt sedan verksamheten etablerades för 175 år sedan.