Ons 29 maj / År 42 / Nr 1 2024

Östersund blir föredöme för hållbar stadsplanering

Storsjö Strand i Östersund ska bli en förebild för hållbar stadsplanering och byggande i Sverige. Kommunen utvecklar den nya stadsdelen i ett av regionens mest attraktiva områden med utsikt över Oviksfjällen och Frösön. WSP har tillsammans med tre andra konsultföretag utvecklat ett hållbarhetsprogram för Storsjö Strand. På ett nyskapande sätt ansvarar WSP för samverkan, kommunikation och implementering av hållbarhetsfrågorna med byggherrar, politiker och tjänstemän.

Under 2012 blev WSP och Genivar ett och samma bolag med 2500 personer anställda i Sverige och 15 000 på världsbasis. Teknik- och analysföretaget WSP arbetar med hållbar samhällsutveckling och erbjuder tjänster med skarp hållbarhetsprofil och hög teknisk kompetens. Storsjö Strand är ett av flera projekt där WSP ser till att hållbarhet genomsyrar allt man gör. Genom sin bredd och sin specialistkompetens kan WSP för Storsjö Strand skapa förutsättningar för en hållbar stadsdel.

Ett lyft för hela regionen
Storsjö Strand har goda möjligheter att bli ett dragplåster för hela regionen. Politiker och tjänstemän i Östersunds kommun har under ledning av WSP tagit fram en devis för Storsjö Strand: ”Bo inne – lev ute”.
– Storsjö Strand kommer utan tvekan att bli ett föredöme när det gäller hållbar stadsplanering. Det finns redan en stark samverkanstradition i kommunen där medborgare, politiker och tjänstemän möts och tillsammans är engagerade i utvecklingen, säger Fredrik Frensborg, konsult på WSP med speciellt ansvar för Storsjö Strand.
Storsjö Strand ska bli ett skyltfönster för omvärlden där framgångsrika strategier utvecklas i samspel mellan kommunen, näringslivet och Mitthögskolan. Till detta tillkommer också tekniska innovationer som aktörer som WSP står för.

Samverkan, kommunikation och utbildning
Östersunds kommun tror att det i den första etappen kommer att byggas drygt 200 nya bostäder och verksamhetslokaler i området. Bostäderna som byggs av olika byggherrar kommer att bli både hyres- och bostädsrätter. Det blir en storslagen utsikt över vattnet och fjällen, ett boende på första parkett och i direkt anslutning till centrala Östersund.
Som en del av ett hållbarhetstänkande blir det förhoppningsvis en stor mångfald och variation i byggnadernas utseende och form.
– Vår uppgift som konsulter är att bidra till ökad samverkan och kommunikation mellan de inblandade parterna. I workshopar och genom digitala medier har vi tillsammans med de olika engagerade personerna arbetat med att få till ett gemensamt koncept runt identitets- och hållbarhetsfrågor. Vi har även jobbat med utbildning och goda exempel med bl.a. en studieresa till Freiburg i södra Tyskland.
WSP har även tagit fram en app där kommunens invånare kan vara med och tycka till om den framtida utvecklingen av Storsjö Strand. Större delen av de förslag och idéer som kommit in från kommunmedborgare har kommit via appen som finns att ladda ner gratis. (Sök på Storsjö Strand).

Att lyckas
WSP vill gärna vara med även i den fortsatta processen runt Storsjö Strand.
– Samverkan är A och O för att lyckas. Det spelar ingen roll vilka hållbarhetskrav man sätter upp om man inte kan nå dem genom god samverkan. Ett tydligt hållbarhetsprogram måste alltså förenas med en riktigt bra gemensam process, och det är här WSP kan komma in i bilden för att få det fortsatta arbetet att resultera i något som vi alla känner stolthet för, säger Fredrik Frensborg till sist.