Mån 17 jun / År 42 / Nr 1 2024

Östersundshem bygger hållbart på höjden

Ett av Norrlands högsta blir nu verklighet i Östersund. 16 våningar med 56 lägenheter växer fram i kvarteret Valhall, med första inflyttning i slutet av 2014.
Projektets ambitioner vad gäller miljö och effektivitet är höga, en inställning som löper som en röd tråd genom de satsningar som det kommunägda bostadsbolaget Östersundshem gör.

När det är klart kommer höghuset att överträffa Boverkets krav på energieffektivitet med en förbrukning på blygsamma 66 kWh/m2.
– Huset blir en miljöklassad byggnad både när det gäller energiförbrukning och materialval, säger Östersundshems VD Bengt Rådman.
Skanska, som bygger i enlighet med en miljöbyggnadscertifiering i silverklass, har påbörjat markberedningen och slutbesiktning beräknas till september – oktober 2014, med inflyttning månaden därpå. Förutom den höga miljöambitionen stoltserar huset även med ett förstklassigt läge med utsikt över Storsjön och fjällvärlden, samtidigt som kommunal och kommersiell service finns inom räckhåll.
– Det blir verkligen ett landmärke, intygar Bengt Rådman, och poängterar att området dessutom är ett av de mest populära som Östersundshem har att erbjuda.

Hållbart på höjden
Höghusbygget är det största projektet just nu, men Östersundshem har även andra projekt på gång.
– Vi planerar bland annat att bygga på en våning till på ett antal hus vi har på Frösön, nära centrala Östersund. Det är ett oerhört attraktivt område vid Storsjöns strand och vi har en stor efterfrågan på bostäder där. Att addera en våning innebär att vi bidrar till både ekonomisk och social hållbarhet med fler attraktiva boenden i stadskärnan. Dessutom installeras hissar, vilket är en bristvara i Östersund. Även här har vi en stark miljöprägel med energieffektiva lösningar och resurssparande, berättar Bengt Rådman.
Östersundshem är också anslutna till SABO:s nationella energisparkampanj, där målet är att minska energiförbrukningen med 20 procent till år 2020.

Ny spännande byggmiljö
Östersunds kommun har för avsikt att omvandla det gamla militära övningsområdet Remonthagen till en levande stadsdel i anslutning till stadens utbud. Östersundshem har fått i uppdrag att ta fram nya bostäder med fokus på hållbart byggande. I dagsläget pågår markförhandlingar och det finns en detaljplan omfattande cirka 200 lägenheter.
– Det tänkta bostadsområdet ligger mycket fint alldeles intill ett skidspår. De boende kommer att kunna dra nytta av skidspåret direkt hemifrån. Vårt hållbarhetsarbete baseras på en helhetssyn: det hållbara boendet, byggandet och förvaltandet. Det är grundförutsättningar för ett attraktivt och hållbart boende för våra hyresgäster och långsiktig lönsamhet för Östersundshem, säger Bengt Rådman.

Fakta:
Östersundshem erbjuder hem för alla som vill bo i Östersund. Med ett brett utbud kan bostadsbolaget tillgodose olika behov som hyresgästerna kan tänkas ha under olika faser i livet. Ambitionen är att kunna erbjuda boende för hela livet och för alla målgrupper. Dessutom arbetar Östersundshem med ständiga förbättringar för att skapa hemlängtan för sina hyresgäster, liksom ekonomisk, ekologisk och social hållbarhet.