Tis 9 aug / År 40 / Nr 3 2022

Östra Göinge visar grönt ljus för företagandet

Östra Göinge kommun har ambitioner. Invånarna ska kunna känna sig stolta över sin kommun. Företagandet och företagarna i kommunen ska också få ett positivt bemötande.
– Östra Göinge kommun är Skånes gröna hjärta – rakt igenom – alla företag ska kunna känna att de får grönt ljus från kommunen, säger Patric Åberg, kommunstyrelsens ordförande.

I den vision som kommunen har antagit är företagandet en central del – ett av fyra fokusområden. Företagandet återkommer i den senast antagna översiktsplanen. 
– För oss är den politiska viljan, att företagen utgör en viktig del av kommunen, något som skall genomsyra hela vårt arbete, från högsta politiska instans i kommunfullmäktige hela vägen ut i tjänstemannaorganisationen, slår Patric Åberg fast.
– Det är en viktig ståndpunkt, att det lokala näringslivet och företagandet är centralt för utveckling och tillväxt i Östra Göinge kommun, o-c-h att det finns en politisk enighet i den frågan, säger Karl-Axel Hill, näringslivschef i kommunen.

Ständig omdaning
Östra Göinge erbjuder goda förutsättningar för sina företag. Det finns en stark företagartradition i Östra Göinge. Andelen egna företagare är hög och den genuina traditionen har skapat en hög kompetens framför allt inom industrisektorn. Det göingska företagandet har ständigt varit under omdanande. Man skall vara medveten om det faktum att det är ett industritätt område och där industrinäringen utsatts för stora prövningar. Men, och det är ett stort men – det är i Östra Göinge som många företag lyckats ställa om sin produktion och skapat nya arenor för sina verksamheter.

Goda förutsättningar
Företagandet i Östra Göinge har stor utvecklingspotential. Vissa områden mer än andra. Framför allt gäller det besöksnäringen och till viss del handeln. För båda dessa näringsgrenar finns goda förutsättningar att växa och utvecklas, ibland i kombination.
I Östra Göinge finns god tillgång till attraktiv och prisvärd mark och lokaler samt mycket stabil elförsörjning. Ambitionerna i det övriga samhället är högt satta, skola och barnomsorg ska vara bland landets bästa och närheten till naturen erbjuder stora möjligheter till rekreation och fritidssysselsättningar.
– För att snappa upp de behov som finns i näringslivet är det en viktig punkt på min agenda att varje måndag vara ute på minst ett företagsbesök, helst två, säger Patric Åberg, kommunalråd.

Ska vara enkelt
Genom rätt insatser främjas ett växande näringsliv där de lokala företagen ges bättre möjlighet att växa och nyetableringar får en bättre grogrund. En viktig del i kommunens näringslivsarbete är att ständigt höja nivån på vår service. 
– Det ska vara enkelt att vara företagare i kontakten med kommunen, såväl vid myndighetsutövning och tillståndsrådgivning som vid övriga ärenden, förklarar näringslivschefen.  
– Vi vill ha så mycket input som möjligt från lokala företag och företagare – såväl nuvarande som de som önskar etablera sig. Ju fler idéer och tankar som utbyts, desto större delar av det lokala näringslivets behov kan tillgodoses, avslutar Karl-Axel Hill.