Tor 20 jun / År 42 / Nr 3 2024

Östrands massafabrik återigen bland världseliten

Skogsägare och andra näringsidkare i Norrland kan räkna med stadig tillväxt och nya affärsmöjligheter i samband med att SCA gör en av Sveriges största industrisatsningar genom tiderna. Kapaciteten i Östrands massafabrik i Timrå ska fördubblas för att möta marknadens efterfrågan och därmed blir fabriken återigen världens främsta av sitt slag.

När Östrands massafabrik togs i bruk i början av 1930-talet var anläggningen världens största för tillverkning av sulfatmassa. Fabriken kommer nu att få återse sina glansdagar i samband med att SCA gör en av vårt lands största industriella investeringar – nära åtta miljarder kronor ska investeras fram till 2018 för att modernisera processer och fördubbla produktionen i Östrands.
– Med denna investering blir Östrands världens modernaste och mest avancerade fabrik för produktion av barrsulfatmassa. Produktionskapaciteten fördubblas och fabriken blir marknadens mest kostnadseffektiva i sitt slag. Teknik och processer i framkant är det vi kan konkurrera med och därför har SCA planerat för den här stora investeringen under de senaste tio åren, förklarar Björn Lyngfelt, informationschef SCA Forest Products.
Genom att kritiska funktioner såsom sodapanna och mesaugn dimensionerades för en större fabrik från början så har Östrands sedan länge varit förberedd för sin hittills största uppgradering. Det stora investeringsprojektet går under namnet Helios och leds på plats av Ingela Ekebro.

Unik förvaltningsmodell och nya jobb
Östrand byggdes en gång för att ta vara på stora mängder massaved från tall, en råvara som det fortfarande finns gott om i de norrländska skogarna. Ett långsiktigt förvaltande har resulterat i ett rikt växande bestånd med goda möjligheter att ta ut mer råvara än vad som görs idag, fortfarande med stor hänsyn till den biologiska mångfalden i skogen.
– SCA har en skogsförvaltningsmodell som gynnar såväl ekonomiska som miljömässiga och inte minst sociala intressen. Det märks också i den senaste investeringen i Östrands, där regionens skogsägare gynnas samtidigt som hela Norrland kommer att märka av en positiv tillväxt tack vare fler arbetstillfällen, säger Björn Lyngfelt.
Även om det inte blir fler jobb i fabriken, som förvisso blir dubbelt så stor men som med en hög automatiseringsgrad klarar sig med i stort sett befintlig arbetskraft, så kommer nya arbetstillfällen att skapas inom det regionala skogsbruket inklusive virkestransporter. Cirka 120 jobb skapas dessutom i transportkedjan för färdiga produkter. Under byggtiden fram till 2018 handlar det om tusentals arbetstillfällen i en region som vanligtvis är blygsam när det gäller stora jobbsatsningar.

Avgörande steg för framtiden
Tack vare de planerade investeringarna inom SCA kan Sverige bibehålla sin status som en av världens viktigaste skogsindustrinationer. För att upprätthålla konkurrenskraften på en global marknad krävs det investeringar. Andra länder har högre skogstillväxt och lägre kostnader än Sverige och då är det med effektivitet och kvalitet som vi kan konkurrera. SCA har under de senaste tio åren investerat över femton miljarder kronor i sin skogsindustri i norra Sverige. Det blir fyra miljoner kronor – varje dag. Till detta kommer så den stora investeringen i Östrand.
– SCA tar nu avgörande steg för att Östrand återigen ska platsa bland den globala eliten. Vi kommer dessutom att fortsätta investera efter 2018 för att på sikt kunna framställa andra produkter som baseras på massaved från tall. Ett exempel kan vara biodiesel men det finns många fler möjligheter med den infrastruktur som nu skapas vid Östrands massa fabrik i Timrå, avslutar Björn Lyngfelt.