Sön 14 aug / År 40 / Nr 3 2022

Otrafikerad tvärbana kan bli Europas bästa testbana för tåg

Rail Test Nordic vill att en i nuläget otrafikerad tvärbana i norra Norrlands inland får nytt liv och utvecklas till Europas bästa testbana för tåg.
– Det naturliga vinterklimat som vi kan erbjuda tester i, tillsammans med vår kostnadseffektiva helhetslösning gör vår satsning unik, säger Rail Test Nordics vd Lars-Åke Tjernström.

Tågförseningar kostar det svenska samhället cirka tre miljarder kronor årligen. Speciellt vintertid är problemen stora med att få tågen att gå och komma i tid. Cirka 40 procent av förseningarna beror på fordonsfel.
– Efter att testbanan färdigställts tar det bara 15 år innan den är fullt återbetald samhällsekonomiskt, säger Lars-Åke Tjernström.

Klarar nya höghastighetstester
Rail Test Nordics mål är att den befintliga tvärbanan mellan Jörn och Arvidsjaur, som inte har använts för trafik sedan 1990, ska byggas om till en hypermodern tågtestbana. En stor fördel är att den redan existerande tvärbanan står som grund, och kostnaderna för att upprusta en järnväg jämfört med att bygga en helt ny järnväg är dramatiskt lägre. En naturligt rak sträcka på 27 kilometer längs spåret passar dessutom ypperligt för att göra höghastighetstester för tåg i över 250 km/h – något som ingen befintlig testbana i Europa idag klarar.
– Det finns ingen motsvarighet till den här banan och ändå är det vad hela branschen skriker efter. Den befintliga tågtrafiken är helt enkelt för tät för att kunna erbjuda bra testmöjligheter. Idén kom på exakt den plats där den var som mest rätt – mellan Jörn och Arvidsjaur, säger Lars-Åke Tjernström.

Idealiskt klimatmässigt
Testbanan ligger idealiskt geografiskt och klimatmässigt både för vintertester och för sommartester, i kraft av det gynnsamma läget i en klimatzon med mycket sol och lite nederbörd.
– Vi har redan tecknat avsiktsförklaringar med flera internationella tågtillverkare. Om vi får de kompletterande medel som krävs från staten och EU så kan vi komma igång med bygget i vår och redan om fyra år ha skarpa tester på banan, säger Lars-Åke Tjernström.