Tor 23 maj / År 42 / Nr 1 2024

Outokumpus miljardinvestering gynnar Degerfors

Outokumpu har genomfört en miljardinvestering för att utveckla och effektivisera produktionen inom affärsområdet Specialty Stainless. Två systerfabriker, den ena belägen i Indiana i USA och den andra i Degerfors i Örebroregionen, har uppgraderats för närmare 140 miljoner euro vilket motsvarar cirka 1,3 miljarder svenska kronor. Investeringen visar tydligt på Outokumpus starka framtidstro där Degerfors utgör en av koncernens viktigaste etableringsorter.

Outokumpu tar stora kliv för att behålla och utveckla sin starka marknadsposition globalt. Affärsområdet Specialty Stainless omfattar tillverkning av grov rostfri plåt och stång i olika former i Degerfors. Kapaciteten för tillverkning av rostfri grovplåt ligger på ungefär 100 000 ton om året. Förhoppningen är att öka kapaciteten upp till 150 000 ton med de senaste investeringarna som också kommer att leda till viss nyanställning i Degerfors.
– Den nya utrustningen är marknadens mest moderna och den möjliggör framförallt en betydligt mer effektiv produktion med förbättrad arbetsmiljö för våra anställda, kommenterar Leif Rosén, affärsområdeschef Stainless inom Outokumpu, med ansvar bland annat för anläggningen i Degerfors.

Uteslutande avancerade applikationer
Det blir en stegvis upptrappning mot målet och en årlig produktion på ungefär 150 000 ton. Den senaste investeringen ger även förbättrad kvalitet i produkterna med förbättrad leveranssäkerhet och service gentemot kunderna. Från fabriken i Degerfors servas kunder över hela världen.
– Det vi producerar här i Degerfors används för tillverkning av avancerad utrustning inom olje- och gasindustrin, kemisk- och petrokemisk industri samt även inom kärnkraft och vattenrening för att ge några exempel. För samtliga områden gäller höga säkerhetskrav samt precision och det måste vi kunna leverera utan avvikelser, förklarar Leif Rosén.
Den stora investeringen medför även minskade emissioner tack vare ny reningsteknik och effektivare produktion. Tekniken är enligt Leif Rosén best in class, och fabriken i Degerfors blir därmed en av världens mest moderna och avancerade för tillverkning av rostfri grovplåt.

Världens renaste ståltillverkare
Outokumpu har uppmärksammats som en av världens renaste ståltillverkare. När det gäller kraftigt minskade emissioner till luft kan ingen annan likvärdig aktör i dagsläget slå Outokumpu på fingrarna.
Anläggningen i Degerfors kommer att minska utsläppen av koldioxid och andra emissioner kraftigt under 2014 tack vare ny teknik, och fabriken är dessutom förberedd för ombyggnad till naturgasdrift. Den största utmaningen är att tillgången på naturgas ännu är begränsad utan utbyggd infrastruktur i närheten av fabriken.
– Det finns intresse för att bygga om till naturgasdrift, men den anläggning som vi har i Degerfors idag är redan mycket miljöeffektiv i sin helhet och vi hamnar långt under gällande miljökrav, upplyser Leif Rosén.
Den tunga investeringen visar på det stora intresse som finns inom Outokumpu för Degerfors som prioriterad etableringsort. I dagsläget har cirka 500 anställda sin bas i Degerfors och cirka 200 i systerfabriken i Indiana.