Ons 29 maj / År 42 / Nr 1 2024

Outotec vill ge tillbaka till samhället – lokalt som globalt

Outotec har utvecklat världsledande teknik- och servicetjänster för att utvinna jordens naturresurser på ett hållbart sätt. Med tyngdpunkt inom gruv- och metallindustrin fokuserar Outotec på ständig förbättring av både processer och eftermarknadstjänster. Dessutom läggs stor vikt vid att ge något tillbaka till de samhällen som präglas av den här typen av industrier.

CSR har stort utrymme i Outotecs dagliga verksamhet. Det gäller såväl lokalt som globalt. I Skellefteå är det kanske mest tydligt genom alla de arbetstillfällen som företaget skapar, samt genom olika insatser för en långsiktigt hållbar kompetensförsörjning i regionen.
Globalt har Outotec som exempel bidragit till att färdigställa en förskola i Sydafrika och ett nytt CSR-projekt har påbörjats i Namibia.

Sprider kunskap om ingenjörsyrket
Outotec är inte råvaruproducenter utan säljer teknologin och processerna för att utvinna naturens resurser. Det kretsar främst kring mineraler, men inom Outotec finns även teknik för vattenrening, alternativa energikällor och lösningar inom kemisk industri.
Gemensamt för alla områden är att det krävs en hög teknisk kompetens för att realisera projekten. Sveriges brist på ingenjörskompetens är därför en stor utmaning för Outotec, som söker lösa en del av problemet genom att sprida kunskap om vilka möjligheter som finns inom yrket.
Ingenjör Elisabeth Lundmark på Outotec i Skellefteå har en teori om varför många ungdomar kan ha svårt att se sig själva som ingenjörer:
– Jag tror att eftersom ingenjörsyrket är så brett med så många olika roller och uppgifter så kan det vara svårt att greppa. Inom branschen generellt så måste vi bli bättre på att informera om vad en ingenjör faktiskt gör, och vilka spännande uppgifter man kan ha.
Bland de 150 anställda på Outotec i Skellefteå är merparten ingenjörer. De utvecklar morgondagens effektiva processer för att ta hand om naturens resurser, och optimerar kundernas verksamheter så att det går att kombinera en miljömässigt sund utvinning med ekonomiska intressen. Inte en helt bekymmersfri uppgift.

Vill skapa förebilder
HR-chef Cecilia Sundell förklarar att man i Skellefteå arbetar aktivt för att synas i regionen och föregå med gott exempel. Hon summerar:
– Vi vill skapa förebilder inom ingenjörsyrket och visa vilka möjligheter vi kan erbjuda som arbetsgivare. Det finns en missvisande bild av ingenjörer som renodlade tekniker som utvecklar smarta lösningar i enskildhet. Det är en skev bild som inte stämmer med verkligheten. En ingenjör arbetar med och för människor varje dag, eftersom de lösningar som utvecklas ska användas av människor och till förmån för människor.
Elisabeth Lundmark leder konstruktions- och kvalitetsarbete med en samordnande roll. I sitt arbete möter hon andra kulturer, nya synsätt och perspektiv. Allt det tar hon med sig som egna erfarenheter att applicera i kommande projekt.
– En stor styrka för oss här i Skellefteå är att vi erbjuder både samordnande funktioner och mer specialiserade tjänster. Det kan också bidra till att locka kompetent arbetskraft till regionen, säger Cecilia Sundell.

Outotec gör skillnad
Essensen i Outotecs arbete är att leverera teknologier, system och processer som skapar en mer hållbar situation än tidigare alternativ. I Sverige har vi kommit långt med det tack vare miljölagstiftningen, men det är lika viktigt i länder som inte kommit lika långt. Här kan Outotec göra störst skillnad.