Mån 8 aug / År 40 / Nr 3 2022

Ovako antar generationsskiftets utmaning

Hällefors gamla järnsmedjor har genomgått en imponerande utveckling under de senaste seklen och utgör idag en av världens mest högteknologiska industrier. Hos ståltillverkaren Ovako finns många olika yrkesroller som tillsammans vidareutvecklar Sveriges ståltradition mot nya applikationsområden.

Produktionstekniker, elektriker, logistikmedarbetare, ekonomer, systemvetare, marknadsförare, maskinoperatörer och ingenjörer – listan kan göras lång över alla yrkeskategorier som ryms innanför Ovakos portar. Här finns alla möjligheter att göra karriär för den som har orken och viljan att satsa på en av Sveriges största framtidsbranscher.
– Att arbeta inom den moderna stålindustrin har inget gemensamt med bilden av den gamla industrin som en smutsig och påfrestande arbetsplats med begränsade utvecklingsmöjligheter, säger Ovako i Hällefors HR-chef Phetra Ericsson, som också förklarar att den moderna industrin bygger på högteknologi som kräver vass ingenjörs- och systemvetarkunskap.

Står inför generationsskifte
Det händer mycket inom Ovako Bright Bar i Hällefors. Efter större investeringar i maskinparken kommer företaget även att behöva rekrytera för att fylla gapet som generationsskiftet skapar.
– Inom de närmaste 10 åren kommer ungefär 20 procent av produktionspersonalen respektive 30 procent av medarbetarna på tjänstemannasidan att gå i pension. Vi måste därför vara mycket lyhörda och samarbeta med skolor som har de utbildningar som vi efterfrågar, fortsätter Phetra Ericsson.
Bergsskolan i Filipstad, Kungliga tekniska högskolan, Luleå tekniska universitet och Örebro universitet finns med som viktiga samarbetspartners till Ovako. Dessutom samverkar man i Hällefors med Rinman Education, som förser Ovako bland annat med maskinoperatörer och underhållstekniker.

Det rena stålet
Det råder förvisso en viss utmaning i att locka arbetskraft till mindre orter, men i Hällefors finns ett rikt näringsliv med en industri som efter flera hundra år fortfarande utvecklas i nya riktningar. Samtidigt bjuder Hällefors på goda möjligheter att utveckla en hög livskvalitet med närhet till naturen.
– Vi har byggt vår verksamhet på det rena stålet. Kraven på renhet och hållfasthet är höga, precis som våra krav på alla som arbetar här. Det krävs ett genuint intresse för att man ska bli framgångsrik, men det belönas tiofalt, menar Phetra.

Hållbar arbetsgivare
Ovako är Nordens största återvinnare av järnskrot. I Ovako Bright Bars anläggning förädlas det till nya, värdefulla produkter som används inom fordonsindustrin, energibranschen och andra nischade branscher som kräver rent stål som klarar höga tryck.
Återvinningen är en del av Ovakos hållbarhetsarbete för en renare miljö, något som också lyfter företaget som hållbar arbetsgivare. Avslutningsvis säger Phetra Ericsson:
– Som Hällefors största privata arbetsgivare är det en oerhört viktig aspekt, att vara en hållbar arbetsgivare som verkligen satsar på medarbetarnas utveckling, år efter år.