Fre 14 jun / År 42 / Nr 1 2024

Överkalix växlar upp och storsatsar på näringslivet

Överkalix är en utmärkt plats för näringslivsutveckling. Kommunen ligger strategiskt nära viktiga knutpunkter i norr, såsom Luleå regionen, Haparanda-Tornio, Gällivare och Kiruna. Med andra ord nära alla större kommuner, internationella flygplatser och hamnar för att företag i Överkalix ska kunna utvecklas och växa i högre takt.

Utan överdrift kan man säga att Överkalix kommun är på hugget. Efter flera års låg rankning i Svenskt Näringslivs barometer för företagande vill kommunen uppnå förändring.
– Att förbättra näringslivets villkor och främja utveckling bland våra företag har allt att göra med hur kommunen uppfattas och konkurrerar om boende, arbetskraft och så vidare. Utan starka företag, som upplever att kommunen stöttar i utvecklingen, har vi inte mycket att komma med. Därför satsar vi på en stark dialog nu, förklarar Bo Häggroth, som arbetar som näringslivsstrateg i kommunen sedan drygt ett år tillbaka.

Fem fokusområden
Nu finns det en tydlig strategi för hur kommunen ska samverka med näringslivet och lyfta viktiga frågor kring utveckling.
– Arbetet med att utveckla näringslivet kan delas in i fem fokusområden där vi har påbörjat utvecklingsarbete och nya samarbeten: kompetensutveckling, företagsgrupp unga företagare, etableringsservice, turistnäring samt nyföretagande. Dessutom ska vi ta fram en servicegaranti för näringslivet som löper som en röd tråd genom alla fokusområden, upplyser Bo Häggroth.

Kompetensutveckling
Kompetensutveckling är det första fokusområdet och här har kommunen påbörjat ett större projekt med hjälp av EU-bidrag. Lokala företag, 13 st, ska delta i kompetensutvecklingen gratis, det vill säga utbilda sina medarbetare utan att det kostar företaget något mer än arbetstiden. Kommunen sköter finansieringen som backas upp av EU:s socialfonder.

Företagsgrupp och etableringsservice
I Överkalix pratar man inte bara om samverkan, utan gör verklighet av det. Det märks i det andra fokusområdet, som omfattar en satsning på bättre dialog med företagen, där man ska tillsätta bl.a. en företagsgrupp med unga företagare som ska träffas och diskuterar utveckling av näringslivsservice med kommunens näringslivsenhet.
Etableringsservice, som utgör det tredje prioriterade området i kommunens förbättringsarbete, ska också stärkas. Av stor vikt är att kunna främja nya företagsetableringar och ge de företagen bästa tänkbara etableringsservice. Här blir den nya servicegarantin viktig, eftersom den ska sätta rimliga mål för hur snabbt företagen ska få hjälp med till exempel bygglov, marktilldelning och andra tillstånd.
– Företagsgruppen är en signal att vi satsar på företagande. Och att vara snabba och lyhörda är Överkalix strategi när det gäller etableringsservice, som vi inte haft en samlad organisation för tidigare, påtalar Bo Häggroth.

Infrastruktur för turistnäring
Överkalix ska i det fjärdefokusområdet utveckla en starkare turistnäring. I skrivande stund pågår ett arbete med att bygga en infrastruktur för det, tillsammans med befintliga turistbolag i kommunen.
– Det finns mycket att uppleva och mycket som kan paketeras som upplevelser i Överkalix, men det måste marknadsföras på ett nytt sätt och det ska vi jobba mer med framöver, lovar Bo.

Satsar på nyföretagande
I det femte fokusområdet ligger framtiden och nästa generations företagande. Här har kommunen lagt en grund för ett utökat samarbete med Nyföretagarcentrum, som har till uppgift att lokalisera och uppmuntra alla som går i nyföretagartankar. Rådgivning och service ska naturligtvis vara gratis för företagen.
– Vi befinner oss precis i startgroparna med alla våra nya satsningar, men det vi gör nu visar att kommunen vill framåt och att vi har en ny agenda när det gäller näringslivsservice. Vi kommer att möta företagen på ett nytt sätt med hjälp av servicegarantin, och vi hoppas från kommunens sida att företagarna också märker att det är en helt annan vilja som gäller nu, avslutar Bo Häggroth med.