Sön 26 maj / År 42 / Nr 1 2024

Överlägsen miljöservice

Kundanpassade lösningar och tekniska innovationer – Lamiflex ser lösningar när andra ser utmaningar. Som föregångare inom området smarta förpackningar känner Lamiflex ett stort ansvar för vidareutveckling av morgondagens förpackningslösningar som effektiviserar hela logistikkedjan och samtidigt värnar om miljön.

I enlighet med företagets tuffa miljömål har Lamiflex ett omfattande återanvändnings- och återvinningssystem där förpackningarna återanvänds så långt det går och därefter återvinns. Materialet samlas in och blir till nya, användarvänliga förpackningar som används inom en rad olika industrier. Att en förpackning i snitt kan användas upp till fem gånger är ett av de främsta bidragen Lamiflex ger tillbaka till miljön.

Håller konsekvent på miljöarbetet
Det sofistikerade återanvändnings- och återvinningssystemet är den största ingången för Lamiflex i ambitionen att bli koldioxidneutral.
– Materialet som samlas in utgör högklassiga produkter som utvecklats under många års tid. Vi har verkligen försökt tänka på allt i samband med återanvändning och återvinning av förpackningarna, allt ifrån att de ska vara enkla att hantera och öppna till att de ska vara tåliga och lätta, förklarar Jonas Tegström, koncernchef Lamiflex Group.
Det som inte går att återanvända omvandlas istället till briketter, biobränslen, som säljs till värmeverk i Sverige och Tyskland, där materialet samlas in.
– Vi håller konsekvent på miljöarbetet och använder även miljöbilar för alla tjänsteresor. Vi väljer leverantörer som liksom vi själva arbetar för att minska sin miljöbelastning. Att minska transporter är ett viktigt led som vi fokuserar mycket på, fortsätter Tegström.

Skapar lönsamhet och bygger upp varumärken
Liksom alla branscher pressas förpackningsutvecklare som Lamiflex också av marknadens krav på sänkt pris.
– Istället för att utveckla billigast möjliga lösning fokuserar vi på att utveckla de mest lönsamma förpackningslösningarna. Att effektivisera logistiken är bland det viktigaste, och det uppnås genom att förpackningarna är lätta att hantera, tåliga och stapelbara. Dessutom sprider vi kunskap om de mervärden som finns i att satsa på miljömässigt hållbara förpackningar, upplyser Jonas Tegström.
Lamiflex erbjuder en miljöservice som få andra, där man samlar in allt material och skapar nytt värde i det. Dessutom kundanpassas alla upplägg där förpackningarna anpassas efter kundens verksamhet, behov och logistik.
– Våra produkter är helt unika, vi har inga stora lager med hyllor fulla av standardförpackningar. Istället utvecklar vi en lösning efter kundens specifika behov, en lösning som optimeras efter ergonomi, innehåll, transporter, material och slutligen återanvändning och återvinning. Vi är mycket noga med att upprätthålla våra kunders varumärken och designar förpackningar som matchar deras profil. Vi ser oss också som en partner som hjälper till att bygga upp varumärken, understryker Jonas.

Nyckeln till framgång
Trots att Lamiflex är ett litet företag lokaliserat i Nyköpings hamn exporteras stora volymer till drygt 50 marknader fördelade på alla världsdelar. Lamiflex är en internationell koncern med logistikcenter förutom i Sverige även i Tyskland, Frankrike, Spanien, USA, Sydkorea och Singapore. Att finnas och verka nära kunderna är nyckeln till framgång, enligt Jonas Tegström.
Företaget bedriver även samarbete med universitet och högskolor, såväl i Sverige som utomlands, med minst ett forsknings- och utvecklingsprojekt per år. Det är så man får in nya idéer och tankar i det ständigt pågående utvecklingsarbetet. Att utveckla morgondagens smarta och miljöanpassade förpackningar är Lamiflex främsta framtidsambition.