Fre 14 jun / År 42 / Nr 1 2024

Överraskande många yrkesutbildningar att välja bland i Skellefteå

Skellefteå har ett överraskande brett utbud av yrkesutbildningar inom den kommunala vuxenutbildningen. Yrkesutbildningarna är på gymnasial nivå och riktar sig till den som vill komma ut i arbete snabbt. Övergången i arbete efter studierna är hög, men en del elever väljer även att läsa vidare.

Skellefteå har en framgångsrik modell för vuxenutbildningens yrkesutbildningar. Många utbildningar bygger på en nära dialog med olika företag och branscher och skräddarsys efter vad som verkligen efterfrågas. Det skapar en direkt väg till jobb.
– Arbetsmarknaden i Skellefteå med omnejd har ett stort behov av bl.a. teknisk kompetens vilket också speglas i våra yrkesutbildningar. Vi kan ta fram utbildningar som vanligtvis inte återfinns i så många kommuner, som till exempel bergmaskinsmekaniker, CNC-operatör och skogsmaskinförare. Samtliga är bristyrken i vår region, berättar Jenni Andersson, rektor på yrkesutbildningen inom den kommunala vuxenutbildningen i Skellefteå.
Just bergmaskinsmekaniker är en utbildning som utvecklats för och tillsammans med branschen. Den är i grunden en omgjord yrkeshögskoleutbildning, som förkortats för att få fler sökande och för att snabbare kunna serva branschen med kompetens som behövs för fortsatt tillväxt. Det är ett exempel på hur vi jobbar inom vuxenutbildningen i Skellefteå.

Utbildar för jobb
Att utbilda för jobb och att bidra i samhällets kompetensförsörjning är huvudfokus för vuxenutbildningens yrkesutbildningar. Företag är med och skapar innehållet i utbildningarna, precis som inom yrkeshögskolan. Yrkesutbildningar på gymnasial nivå inom Vuxenutbildningen är kortare än motsvarande utbildning inom gymnasieskolan, det ger möjligheter att kunna leverera kompetens inom bristyrken snabbare.
– De gymnasiala yrkesutbildningarna är överraskande många i Skellefteå. Det finns i princip något för alla, och kopplingen till näringslivet är tydlig inom alla utbildningar. Vår ambition är att med ett brett utbud bidra till kompetensförsörjningen i regionen och därmed möjliggöra för företag och branscher att utvecklas, skapa fler arbetstillfällen och därmed fler innevånare till regionen, säger Simon Dahlgren, verksamhetschef för vuxenutbildningen.

Flexibilitet gynnar arbetsmarknaden
Det finns även en tydlig koppling mellan yrkesutbildningen och språkutbildningen. För elever med annat modersmål än svenska, finns det i Skellefteå möjlighet att läsa Språkintegrerade yrkesutbildningar inom ett flertal områden. Yrkesutbildningen på gymnasial nivå, kompletteras med stöttande yrkessvenska som ger eleverna förutsättningar att klara yrkesutbildningen. I dagsläget finns utbildningar riktade mot vård, barnomsorg, industri, gästvärd och kock.
– Vårt uppdrag är att möjliggöra för våra elever att genom utbildning i bristyrken ge förutsättningar för individer att komma i arbete och bidra i Skellefteås utveckling. Genom olika satsningar når vi de grupper som saknar gymnasieutbildning alternativt har en gymnasial yrkesutbildning som behöver kompletteras. Då är det viktigt att vi kan vara flexibla och skapa nya lösningar som gynnar både arbetsmarknaden och våra deltagare, betonar Jenni Andersson.