Tor 25 jul / År 42 / Nr 3 2024

Oxelösunds Hamn är ”The All Inclusive Port” i Östersjön

Oxelösunds Hamn har siktet inställt på att vara Östersjöns ledande hamnterminal, med Europas bästa stuveri. Verksamheten fokuserar på bulkgods, men har breddat bilden av vad en hamn kan erbjuda, genom att ta ett helhetsansvar för kundens logistikkedja.

Oxelösunds Hamns vill att kunder ska känna förtroende för att hamnen är en betydelsefull del av deras transportkedja. Det handlar om engagemang och service, men också om att lyfta fram hamnens unika fördelar.
– Vi är placerade där framtidens godsökning kommer att ske, i Östra Mellansverige, med en kort inseglingssträcka som är isfri året om. Vi har en svårslagen infrastruktur. Järnväg och motorväg av toppklass leder hela vägen in till hamn- och kajområdet, något som skapar bättre förutsättningar för bland annat RoRo-trafik. Färre omlastningar och fullastade båtar, bilar och vagnar är billigare och miljövänligare än att fördela godset på flera hamnar och fordon. Som hamn har vi en viktig roll när det gäller att effektivisera framtidens transporter. Därför har Oxelösunds Hamn ett helhetserbjudande där vi kan samordna fler länkar i kundens logistikkedja – till och med hela. Det är ett erbjudande som skapat stort värde hos våra kunder, säger Douglas Heilborn, vd Oxelösunds Hamn.

Hamnen är med hela vägen
Oxelösunds Hamn kan, och vill, ta ett större ansvar. En drivkraft som finns i hela organisationen.
– Vi ska ha ytorna, lagringsutrymmena och tjänsterna, men också kunnandet och serviceandan. Bland annat genom att erbjuda service dygnet runt, året om. Vi kan samordna godsflöden från start till mål, när kunden behöver det bäst. Det löftet sammanfattas i vår devis ”The All Inclusive Port”, förklarar Douglas Heilborn, och fortsätter:
– Vi vill vara kända som ”hamnen som har allt och löser allt”. Det här formar också vår företagskultur. Vi har ett inkluderande synsätt, där alla medarbetare har möjlighet att påverka och utveckla vår verksamhet. Alla ska vilja vara med på resan och bidra till att vi och kunden kommer framåt.