Tor 23 maj / År 42 / Nr 1 2024

På Pihlskolan står eleverna i centrum

Pihlskolan i Hällefors kommun är en liten gymnasieskola med stor gemenskap där engagerade lärare och elever bidrar till en familjär stämning och hög måluppfyllelse.
– Vi ligger bra till i mätningarna kring måluppfyllelse, bland annat från SKL och lärarförbundet. Det är en god utgångspunkt för att behålla riksrekryterande utbildningar och en gymnasieskola i en såpass liten kommun som Hällefors, säger skolans rektor Annika Eriksson.

Pihlskolan har fem gymnasieprogram att välja på oavsett om man är intresserad av ett studieförberedande eller ett yrkesförberedande program. Skolan har riksrekrytering på två av sina program. En av dem är det industritekniska programmet som utbildar för en framtidsbransch i utveckling. Det andra är riksrekrytering på Naturbruksprogrammet, som har inriktningen Sportfiske och Vattenbruk.
De teoretiska programmen är det samhällsvetenskapliga och det naturvetenskapliga programmet. Skolan erbjuder ytterligare ett yrkesprogram som är under utveckling och det är restaurang- och livsmedelsprogrammet. Programmet har en mycket kulinarisk miljö att förlägga sin praktik på såsom Loka brunn, Grythyttans gästgiveri, Måltidens Hus m.fl.
Hällefors är en måltidskommun, vilket väcker ett stort intresse för mat och kultur.
– Elever kommer hit från hela landet och bor i egna lägenheter och det fungerar mycket bra, berättar Annika Eriksson.

Samverkan med näringslivet
– Många av våra elever har sina praktikplatser på nära håll och det gör att vi har en bra samverkan med näringslivet i alla program, säger Annika Eriksson.
Samarbete sker idag med Studiefrämjandet samt Sävenfors vattenbruksskola och Rinman Education AB.
– Genom Rinman Education har vi tillgång till en kompetens inom industrin där aktuella maskiner, svetsar och svarvar finns. Här har vi också en stark koppling och närhet till näringslivet vilket närmast är Ovako, säger Annika Eriksson.

Bra arbetsmarknad
Arbetsmarknaden ser bra ut för elever som gått yrkesutbildningar på Pihlskolan.
– Restaurang- och livsmedelsbranschen behöver fler utbildad personal, till exempel kockar och serveringspersonal. Man kommer också att behöva högre kompetens inom industrin och våra elever kan till viss del mätta den marknaden.

Utlandsresor
Som elev på Pihlskolan får man även chansen att se sig om i Europa då skolan genomför studieresor till olika europeiska länder.
– Vi kombinerar undervisning med utlandsresor så att eleverna får se mer av världen. Vi har också satsat på idrottsfördjupning inom de naturvetenskapliga och samhällsvetenskapliga programmen, säger Annika Eriksson och fortsätter:
– Att bidra till att utbildningsnivån är hög i en kommun lönar sig då fler kan få fast arbete och kanske har råd att pendla. Fler vågar starta egna företag och vågar köpa hus. Entreprenörsandan stimuleras och bidrar till nyanställningar och kommunen kan behålla en stor del av sin folkmängd.