Tor 23 maj / År 42 / Nr 1 2024

På väg mot 100 000

En plats är inget utan dess befolkning. En stads själ består av dess invånare med drömmar och mål i livet.

Det är många som vill bo i Eskilstuna, troligen har vi passerat 100 000-strecket när du läser denna artikel. Eskilstuna befinner sig just nu i en mycket positiv tillväxt och tillsammans tar vi ytterligare steg för att göra kommunen ännu bättre.

Som många andra industristäder har vi en utmaning i att höja utbildningsnivån. Det har vi gjort under de senaste åren. Vi har de bästa skolresultaten på 10 år och ligger i Sverigetoppen på antalet ungdomar som slutför sin gymnasieutbildning. Mälardalens högskola är en livsnerv i Eskilstuna och den högskola som är bäst i Sverige på samverkan med kommun och näringsliv. Deras nya campus innebär att allt fler studenter söker sig hit.

Omstruktureringen av Eskilstunas näringsliv innebär en match för att få fler i arbete. Nu kraftsamlar hela kommunen för att skapa 1000 nya jobb i Eskilstuna. På kort sikt handlar det om arbetstillfällen som matchar den kompetens som just nu finns i Eskilstuna. Eskilstuna logistikpark rankas mycket högt i logistiksverige, och flera stora företag är på väg in. På lång sikt handlar arbetet om att utveckla våra befintliga högspecialiserade företag och tillverkningsindustri och de företag som de vill ha ett samarbete med.

Eskilstuna tar hållbarhetsfrågorna längre än de flesta, det är ingen slump att vi räknas som en av Sveriges och kanske världens miljösmartaste städer. Vi driver den ekologiska utvecklingen genom innovationer och testbäddar, inte minst tack vare Energimyndighetens lokalisering i Eskilstuna, men även för att vi tar klimatutmaningen på allvar.

Sammantaget handlar vårt arbete om att skapa en attraktiv stad. Vi har ett fantastiskt utgångsläge med vår vackra stad som är byggd runt Eskilstunaån och till stora delar består av industrihistoriska byggnader. Kommunens stabila ekonomi gör att vi klarar av att sänka skatten inför 2014 och ändå kan stärka skolan och äldreomsorgen, satsa på nya bostäder, ny arena, ny simhall, nytt campus för Mälardalens högskola och en upprustad innerstad.

Många av de 100 000 invånarna i Eskilstuna har en passion för musik och älskar idrott. Tro mig. Det kommer att märkas på nya Fristadstorget och i vår nya arena.

Jimmy Jansson,
Kommunstyrelsens ordförande