Mån 17 jun / År 42 / Nr 1 2024

På väg mot ett fossilfritt flyg

På Kalmar Öland Airport tar man klimatfrågan på största allvar. Flyget pekas ofta ut som den största miljöboven inom transportsektorn. Det är dock en mycket missvisande bild, eftersom flyget många gånger är mycket effektivare än vad man räknat på i statistiken. Flygbranschen ligger dessutom i framkant när det gäller ny teknik som bidrar till att minska klimatpåverkan.

Kalmar Öland Airport kämpar för att öka andelen bioflygbränsle när man flyger från Kalmar. Genom att föregå med gott exempel kan man inspirera andra, lyder resonemanget.
– Vi är redan i princip fossilfria i vår egen verksamhet, då vi successivt har bytt ut fordonsflottan på flygplatsen och sett över all energikonsumtion. Vi har installerat bergvärme och bytt elpannor mot fjärrvärme och solceller. Tornet erbjuder gröna inflygningar och vi köper in bioflygbränsle för vårt eget tjänsteresande, berättar Karin Lagerlöf, affärsutvecklare på Kalmar Öland Airport.

Klimatsmarta samarbeten
Flygplatsen satsar även på att utveckla närmiljön. Allt dräneringsvatten från verksamheten skickas till den uppbyggda våtmarken Kalmar Dämme för främst kvävereduktion. Och i samverkan med Kalmar Energi har Sveriges största medlemsägda solpark, Törneby, blivit verklighet på flygplatsområdet.

Miljöarbete i framkant
Miljöarbetet har sedan 2015 utvecklats till en ny nivå på Kalmar Öland Airport. När den egna verksamheten redan är fossilfri återstår det stora jobbet: att hjälpa en hel bransch att bli det.
– Vi har verkligen bestämt oss för att ligga i framkant på miljösidan. När det gäller biobränsle till flygplanen, har vi därför sträckt oss lite utanför vår direkta verksamhet. Tillsammans med vår ägare Kalmar kommun, kommunbolagen och de inrikes flygbolagen har vi hittat en väl fungerande modell. Tack vara detta arbete flyger man sedan 2018 med drygt 5 procent biobränsle i tanken mellan Kalmar och Stockholm, berättar Karin.
Framtiden handlar mycket om att sprida information om möjligheterna med hållbara flygbränslen och få fler att haka på. I flygplatsens kommande upphandling av biobränsle har flera både offentliga och privata aktörer i Kalmarregionen bestämt sig för att vara med och se till att deras tjänsteresande med flyg från Kalmar kommer kunna ske med biobränsle.
– Det här är helt rätt väg att gå, menar Karin. Att via en resepolicy förbjuda/begränsa flygresor av miljöskäl, innebär en överhängande risk för försämrad regional tillgänglighet flygvägen. Genom att istället välja biobränsle ger man sina medarbetare möjlighet att flyga koldioxidneutralt, när behovet att ta sig fram snabbt och över stora avstånd föreligger.
– Det är mycket positivt på gång i branschen och i vissa avseenden har vi på Kalmar Öland Airport kommit långt i vårt miljöarbete, men detta är ändå bara början på utvecklingen för att nå våra högt uppsatta mål om fossilfri linjetrafik 2030, avslutar Karin.