Sön 26 maj / År 42 / Nr 1 2024

Pålitlig förbindelse mellan Umeå och Vasa

Umeå kommun och Vasa stad har tillsammans med ett antal samarbetspartners, både offentliga och privata, inlett ett projekt för att utveckla förbindelsen över Kvarken. Projektets mål är en hållbar transportlösning för både gods och passagerare med en nybyggd färja.

Syftet med Kvarken Link är att uppgradera den, för norra Europa, viktiga transportlänken mellan Umeå och Vasa. Projektet omfattar en helt ny färja som färdas 80 km över Kvarken och ersätter de transporter som idag färdas den långa vägen runt Bottenviken, cirka 800 km. Linjen trafikeras idag av Wasaline, som i och med introducering av en mer passagerarvänlig färja redan förstärkt Kvarken-överfarten avsevärt.
Kvarken Link är en del i ett större system, Nordic Logistic Corridor, den öst-västliga länken som förbinder Finland, Sverige och Norge.

Stora fördelar med ny färja
Wasaline samägs av Vasa stad och Umeå kommun. Wasaline har tagit över efter RG Line, som under många år trafikerade rutten med ett renodlat fraktfartyg.
– Vi ser stora fördelar med att vi nu kan erbjuda en pålitlig förbindelse över Kvarken, säger marknadsdirektör Catarina Fant, Wasaline.
Nytta förenas med nöje tack vare den nya färjan vars kapacitet är mer anpassad till regionens behov. Fartyget har tidigare varit en del av Gotlandstrafiken och har även varit uthyrt till en operatör på Kanarieöarna.
– Fördelarna är många med den nya färjan. Bland annat så kan man nu fara på kryssning till en närliggande stad i ett annat land. Ombord finns restauranger, konferensavdelning, butik och bar. Vi satsar fullt ut på passagerartrafik, samtidigt som vi kan erbjuda smidiga fraktlösningar. En pålitlig och attraktiv förbindelse krävs mellan Umeå och Vasa och det är precis det vi levererar, konstaterar Catarina.

Lyft för regionen
Entreprenören och den välkände skidåkaren Stig Strand håller med Catarina Fant om att en pålitlig förbindelse behövs över Kvarken. Stig Strand driver sedan många år skid- och upplevelseanläggningar i Hemavan Tärnaby.
– I slutet av 90-talet hade vi omkring 45 000 gästnätter årligen tack vare förbindelsen mellan Umeå och Vasa. Antalet besökare var egentligen ännu större, eftersom många även hyrde privat logi. När länken lades ner 1999 förlorade vi allt över en natt, minns Stig.
Tack vare ett ökande intresse från norska sidan kunde Hemavan Tärnaby ändå överleva som destination. Så småningom ökade antalet gästnätter ändå med mer än vad man tappat.
– Om vi skulle få ytterligare 25 000 gästnätter tack vare färjan så innebär det idag en ökning på cirka 10 procent. Med en sådan utveckling kan vi med största säkerhet bygga ut anläggningarna och det skulle i sin tur innebär ett rejält lyft för hela regionen, säger Stig Strand.

Nästa steg
Den EU-ansökan som Umeå och Vasa kommuner har lämnat in omfattar den första fasen i utvecklingen av Kvarken Link, som avser analyser och planering av infrastrukturen i hamnarna. Totalkostnaden beräknas till cirka 200 miljoner kronor.
En separat ansökan kommer att lämnas in för fas två, som omfattar den nya färjan och hamnanläggningar som exempelvis tankstationer för LNG.