Fre 14 jun / År 42 / Nr 1 2024

Pålitlig logistikpartner hela vägen

Hur omfattande kontroll har man som logistikkund över sitt gods när det går mellan olika regioner och länder? Det beror mycket på vilken samarbetspartner man väljer, menar Christian Adler på Ystad Transport & Logistics AB, YTL.

Transparens och tydlighet är liksom kvalitet och leveranssäkerhet viktiga ledord inom logistikbranschen. I princip alla transportköpare vill veta var godset befinner sig vid olika tidpunkter, eftersom spårbarhet och kontroll behövs för att säkerställa ledtider i egen produktion samt mot slutkund.
Det stora intresset för att övervaka transporter av dyra produkter och komponenter är lätt att förstå – men för tillverkningsindustrin är även enkla insatsvaror och förbrukningsmaterial dyrbart gods eftersom verksamheten inte kan fungera utan dem.
– Att få sin leverans i rätt tid och till rätt pris är livsviktigt för i stort sett alla industriföretag, och det är just därför vi finns, säger Christian Adler, vd och en av grundarna av YTL.

Kundanpassat och utvecklande
YTL är inte beroende av systemlösningar utan kan skräddarsy unika logistiklösningar som passar den enskilda kunden. Det ger stora konkurrensfördelar när det gäller flexibilitet, men ofta även prismässigt eftersom kunden bara behöver betala för de tjänster som verkligen nyttjas istället för hela paketlösningar.
– Vi grundade företaget med en tydlig serviceinriktning och den har vi vidareförädlat under de senaste åren. Mycket har hänt speciellt under de två senaste åren då vi bland annat har förvärvat en kollega i branschen och sjösatt flera större projekt såsom vår ISO-certifiering, berättar Christian Adler.
Teamet bakom YTL har mycket framgångsrikt byggt upp en organisation som kan erbjuda när- och fjärrtransporter till och från östra Europa och Turkiet, med egna dotterbolag i Sverige och Polen. Det ställer naturligtvis höga krav på kompetens – något som för övrigt är en bristvara speciellt inom logistikbranschen.
– När det gäller kompetens förlitar vi oss mycket på egen upplärning, fortsätter Christian. Det finns inte så många utbildningsanordnare som levererar färdiglärda speditörer och de som finns tenderar att finnas nära storstäderna. För oss handlar kompetensutveckling om att stärka egna förmågor och lära upp egen personal från grunden.
Christian tror även att upplägget skapar ett starkare intresse för företaget, där man som anställd vill vara med och utvecklas tillsammans med YTL.

Expanderar vid nytt läge
YTL fortsätter att expandera. Företaget utsågs av Sparbanken Syd till årets tillväxtföretag i sydöstra Skåne 2017 och har även nominerats till Di Gasell samma år. Det talar också för utveckling och fortsatt tillväxt.
– I nuvarande lokaler finns inte utrymme för en enda stol till, och därför ska hela verksamheten flytta till ett nytt kontor där vi kommer ännu närmare hamnen, upplyser Christian Adler. Det nya utgångsläget markerar att vi är en partner att räkna med i området, vi tar oss snabbt vidare och kan erbjuda ännu bättre lagermöjligheter, tillägger han.
Christian är nöjd med de senaste årens utveckling men betonar att tillväxtprocessen inte är som ett självspelande piano. Det krävs mycket arbete för att lyckas, och YTLs framgång stavas service, flexibilitet och kompetens.