Tor 20 jun / År 42 / Nr 3 2024

Pålitliga passer- och säkerhetslösningar är högaktuella

För nästan exakt ett år sedan fusionerades de internationella storföretagen Dorma och Kaba till en och samma organisation som idag går under namnet dormakaba. Det råder ingen tvekan om att det är ett omfattande ansvar som vilar på det nya, sammanfogade företagets axlar då både Dorma och Kaba utgör globalt ledande varumärken inom passer- och säkerhetslösningar.

Ett starkare erbjudande kryddat med högre servicegrad och dessutom ett avsevärt bredare produktsortiment är vad dormakaba står för idag. Själva fusionen är i sig av stort intresse ur globalt perspektiv – inte minst med tanke på att den nya organisationen med samlade resurser kan bedriva ett ännu starkare utvecklingsarbete till förmån för hela passer-, lås- och säkerhetsmarknaden. Och att säga att dormakaba står för marknadens mest pålitliga lösningar inom allt från mekaniska lås till avancerade passer- och säkerhetskontrollsystem är ingen överdrift, som skandinaviska vd:n Peter Larsson gärna belyser:
– Idag är dormakaba en av världens tre största aktörer på passer- och säkerhetsmarknaden. En stor del av våra framgångar kan direkt kopplas till vår ständiga strävan efter att förbättra de produkter och tjänster vi erbjuder. Vi har under en mycket lång tid, det vill säga långt innan företaget slogs ihop och blev dormakaba, satsat på att vidareutveckla vårt erbjudande så att marknadens behov av säkerhetslösningar kan tillgodoses.

Tydliga tillväxtfaktorer
Peter Larsson förklarar också att det finns ett antal tydliga tillväxtfaktorer inom branschen som också driver dormakabas fortsatta arbete. Det handlar bland annat om en efterfrågan på högre grad av teknologiskt innehåll i produkterna, men även om en förändrad hotbild i samhället generellt. Den nya hotbilden gör att efterfrågan på passer- och säkerhetslösningar ökar.
– Alla myndigheter söker kontrollera flöden av människor för att säkerställa en högre grad av säkerhet i samhället såväl som i sina egna verksamheter. Att använda passagekontroll innebär att man anpassar tillgängligheten till endast de behöriga, det är både smart, tryggt och säkert. Sådana system kan anpassas till såväl stora internationella flygplatser som till mindre kontor och laboratorier. De är alltså skalbara och vi kan skräddarsy lösningar som passar kundens verksamhet.
Efterfrågan är nu specifikt stor bland stat och kommun, fastighetsbranschen med fokus på statliga och kommunala byggnader, men även för gym och badhus, hotell och inte minst flygplatser.

Digitaliseringens möjligheter
Att dormakaba är verksamma på en marknad som befinner sig i en stark förändring är tydligt. Dels för att den på många håll och inom många produktområden är relativt konservativ – och dels för att den samtidigt kräver nya tekniska lösningar. Digitala lösningar är som exempel mycket fördelaktiga i uppkopplade passersystem och högautomatiska lås – men att helt gå ifrån mekaniska lås är samtidigt inte aktuellt.
– Marknaden är komplex och efterfrågar en mix mellan traditionellt pålitliga lösningar och helt nya, toppmoderna alternativ. Det är en balansgång som vi måste anpassa oss och våra produkter efter, menar Peter Larsson.
Digitaliseringen omfamnas också som en möjlighet för att knyta ännu bättre kontakt med såväl befintliga som potentiella kunder och andra intressenter.

Kort om dormakaba
Det globala passer- och säkerhetsföretaget dormakaba är börsnoterat och sysselsätter ungefär 16.000 människor i direkta arbetstillfällen. Indirekt genom samarbetspartners och underleverantörer blir det ännu fler. Omsättningen ligger på cirka två miljarder schweizerfranc.