Ons 1 dec / År 39 / Nr 4 2021

Pålitlighet, kvalitet och precision präglar TT-Line

TT-Line har en mycket hög frekvens med över 20 avgångar per vecka från Trelleborg till kontinenten. De tre linjerna från Trelleborg till Travemünde, Rostock och ?winouj?cie erbjuder en snabb och enkel väg från Sverige till södra Europa. TT-Line rustar för tillväxt genom att förlänga ett av fartygen.

TT-Lines framgångssaga stavas pålitlighet, kvalitet och precision. Att alltid leverera i tid, hålla en hög servicenivå och hålla det man lovar har under de senaste 50 åren skapat en bra grund för TT-Line att bygga vidare på med Trelleborgs hamn som utgångspunkt.
– Vi drar nytta av att vara en viktig länk inte bara i en utan tre korridorer via norra Tyskland och Polen. Vi tror generellt att mer gods kommer att fraktas via den östra korridoren framöver, säger Eva Jönsson, fraktchef på TT-Line.

Högre kapacitet – bättre miljöprestanda
Dagens flotta består av sex moderna RoPax-färjor. TT-Line fraktar omkring 900.000 personer, 180.000 personbilar och 400.000 lastbilar över Östersjön årligen. Som svar på en ökad efterfrågan har TT-Line förlängt ett av fartygen, Peter Pan, som nu har 25 procent mer lastkapacitet och samtidigt är 25 procent mer bränsleeffektiv.
– Peter Pan är nu 220 meter lång och kan därmed ta fler lastenheter. Det ger en bättre bränsleeffektivitet fördelat på varje lastenhet. Dessutom har Peter Pan, liksom våra andra fartyg, en toppmodern reningsteknik och dieselelektriska driftssystem, säger Eva Jönsson.
TT-Line är en integrerad del i många olika logistiklösningar. Tack vare utmärkta förbindelser med de internationella motorvägarna samt inte minst järnvägarna i anslutning till hamnarna underlättas logistiken markant. Utöver god logistik strävar TT-Line även efter att vara en samarbetspartner för minskad miljöpåverkan.

Räknar med ökning
Trelleborgs hamn genomgår stora förändringar där hamnen i framtiden kommer att vara större och mer tillgänglig. TT-Line har fått ett nytt färjeläge som möjliggör större färjor – därav kunde satsningen på att förlänga Peter Pan realiseras.
– Det var ett nödvändigt steg för att vi ska kunna erbjuda en ännu större kapacitet, menar Eva Jönsson, och syftar på godsvolymerna. Hon gläds också åt den senaste utvecklingen där intresset för att åka på bilsemester genom Europa ökar.
– Det finns en väletablerad tradition i Sverige där bilsemestern startar vid någon av de tyska eller polska hamnarna för att sedan fortsätta ner mot södra Europa. Vi kommer med stor sannolikhet att se en fortsatt ökning även här.