Tor 7 dec / År 41 / Nr 5 2023

Pallco renodlar för framtiden

Tillverkningsföretaget Pallco har påbörjat en ny resa. I samband med utökade strategiska affärer kommer Pallco framledes att fokusera mer av sin verksamhet mot möbelbranschen med specifikt intresse för höj- och sänkbara bord.

Med sina höj- och sänkbara bord når Pallco en helt ny nivå som underleverantör inom möbelbranschen. Det handlar naturligtvis om ökade volymer – men även om att sätta avtryck på branschen med riktigt attraktiva designprodukter.
– Tack vare utökade strategiska affärer ser vi en stor tillväxtpotential framöver, konstaterar Jonas Regnander, platschef på Pallco i Ekenässjön.

Kommer utöka
Ett omfattande samarbete finns redan genom systerbolaget Swedstyle, och via dem nås dessutom premiumsegmentet inom höj- och sänkbara bord. Pallco tillverkar flera komponenter som ingår i Swedstyles produkter, och även helt nya produkter har utvecklats tack vare detta samarbete.

Lean ger konkurrenskraft
Att renodla verksamheten är en överlevnadsfråga för Pallco. Möbelbranschen har många underleverantörer så det gäller att hitta sin nisch. Samtidigt finns ett ständigt hot från aktörer som säger sig kunna producera bra produkter till ett lägre pris.
– Vi har en hög automationsgrad och en fördjupad filosofi inom lean produktion. Hos oss är lean inget projekt utan ett arbetssätt. Vår strategi baseras på ordning och reda, effektivare produktion och smidigare flöden. Det gör oss till en pålitlig samarbetspartner som alltid kan leverera det vi säger att vi ska leverera – och det gör oss konkurrenskraftiga, säger Jonas Regnander.

Skarpare erbjudande
Att förändra kundmixen och renodla mot högvolymprodukter som till exempel höj- och sänkbara bord samt produktion av komponenter för Swedstyle, ger Pallco ett bättre utgångsläge.
Polstiernan, som äger både Pallco och Swedstyle, har i sin tur en uttalad ambition om att stärka dessa företag på hemmaplan, det vill säga på hemmamarknader i norra Europa, med mer riktade erbjudanden.
– Med relativt få produkter och komponenter kan vi möta marknaden med ett skarpare erbjudande där vi är proffs på just det vi gör. Vi kommer att storsatsa på denna nisch och ser att efterfrågan finns – nu gäller det att ta vara på potentialen det ger, avslutar Jonas Regnander med.