Tor 20 jun / År 42 / Nr 3 2024

Paritt gör skillnad med lokalt engagemang

Med sitt senaste projekt markerar det privatägda fastighetsbolaget Paritt AB sin starka framtidstro i Karlstad. Dotterbolaget Paritt Bo i stad AB bygger nya lägenheter mitt i city och är delägare i nya gallerian Valvet. Ägare Britt Eriksson är mycket nöjd med de senaste årens utveckling.

Den nya gallerian Valvet invigs i slutet av april och inhyser ett 20-tal butiker varav många kända kedjebutiker. Gallerian har också en så kallad food court med kombinerad butik, restaurang, saluhall och café.
Mitt i all utveckling kommer ett antal lyckligt lottade hyresgäster snart att flytta in i Paritts nya lägenheter. Gårdshusen byggs med fem våningar och gatuhuset byggs med tre våningar ovanpå Gallerian, totalt 51 lägenheter. För Paritt är det ett stort steg i en ny riktning.
– Jag blev uppringd i stort sett dagligen och fick frågan om jag hade några lägenheter. Tidigare har jag mest fokuserat på verksamhetslokaler, men jag insåg snabbt värdet av att även kunna tillhandahålla lägenheter – inte minst då vi har ett växande antal studenter i staden, förklarar Britt Eriksson.

Vågade satsa
Britt Eriksson vågade satsa och det har visat sig lyckosamt.
– Min bror förvärvade marken redan för nio år sedan i syfte att utveckla nya värden för Karlstad. Nu förverkligar jag den drömmen i form av det nya bostadsprojektet samt en handelsplats med ett fantastiskt läge. Jag har valt att kalla dotterbolaget för Bo i Stad efter min bror som hette Bo, berättar Britt vidare.
Det blir framförallt mindre lägenheter men även ett fåtal större med utsikt mot Drottninggatan. Att satsa på mindre lägenheter är ett led i att Paritt gärna vill göra en insats för ungdomar och studenter som annars har svårt att hitta boende i staden.
– För mig är det väldigt viktigt att vara med och bidra till att bostadsbristen minskar och att studenter får en möjlighet att hyra en attraktiv bostad. Jag har redan tecknat avtal med ett flertal studenter som kommer att dela lägenhet. De utgör en viktig försäljningskanal för mig eftersom de gärna berättar för andra studenter att det finns nya lägenheter att hyra.

Gör skillnad lokalt
Lägenheterna och gallerian byggs av en lokal entreprenör, Byggbolaget i Värmland AB, som delar Paritts ambition om att utveckla Karlstad och den lokala marknaden. Byggbolaget har samtidigt flertalet stora projekt utanför Värmlands gränser.
– Lägenheterna kommer att vara inflyttningsklara den 1 augusti i år. Jag är mycket nöjd med de senaste årens utveckling, men i dagsläget har jag inga fler stora projekt på gång. Givetvis fortsätter jag att hålla ögonen öppna men det gäller att kunna förvalta det man har på ett bra sätt också. För mig handlar det mycket om att behålla närhet och kontakt, säger Britt Eriksson, som ofta går förbi sina fastigheter i staden och tänker på vilken skillnad som kan göras med lokalt engagemang.