Tis 28 nov / År 41 / Nr 5 2023

Peab är med i Skellefteås förvandling

De senaste åren har varit händelserika för Skellefteå. Kranar och entreprenadfordon tycks dyka upp överallt i staden och det är ett gott tecken – det byggs som aldrig tidigare i takt med att Skellefteå rustar för framtiden enligt vision 2030 och 80 000 invånare. Peab Anläggning har fullt upp med olika mark- och konstruktionsprojekt som tar Skellefteå ett steg närmare visionen.

Staden ska förtätas och fler bostäder måste byggas. Peab Anläggning bygger inte bostäder men drar likväl nytta av effekten det för med sig med nya väg- anläggnings projekt, samt konstruktionsarbeten mot industrin och andra kommunala serviceverksamheter som exempel.
– Vi har full beläggning i Skellefteå under en lång tid framöver. Vägar, VA i mark måste dras om. Bostäder, skolor och andra samhällsfunktioner måste också byggas ut och uppgraderas i takt med stadens utveckling. Servicefunktioner såsom avfallshantering måste också effektiviseras och här medverkar vi också, informerar Kent Karlsson, bitr. arbetschef på Peab Anläggning AB.

Peab erbjuder konkurrenskraftig helhet
Peab bygger den nya omlastningsstationen och sorteringshallen vid den kommunala avfallsanläggningen. Uppdraget omfattar både mark- och konstruktionsarbeten för den utbyggda anläggningen som kommer att effektivisera Skellefteås miljö- och återvinningsarbete avsevärt. Avfallsanläggningen är bara ett av många exempel på vad Peab kan utföra.
– Vi deltar gärna så tidigt som möjligt i planering och utvärdering av stora samhällsprojekt. Nu när det ska byggas så mycket runtom i Skellefteå ser vi alla möjligheter till expansion lokalt. Vi har kompetens och erfarenhet för alla typer av anläggningsprojekt, från vägbyggen och broar till dragning av vatten- och avloppsledningar som exempel. Dessutom kan vi konstruera komplexa byggnationer från grunden och det ger en konkurrenskraftig helhet, förklarar Kent Karlsson.

Framtid – Skellefteås förvandling
Skellefteå sett uppifrån visar stora ytor och därmed goda möjligheter till förtätning. Kommunens vision omfattar byggnation av tusentals bostäder och mycket kretsar kring förtätning i stadskärnan. Det kommer i sin tur att ställa krav på förändring och uppgradering av infrastrukturen och här har Peab mycket kunskap och erfarenhet.
– Vi följer strukturomvandlingen i staden och ser goda utvecklingsmöjligheter framöver. Den omvandling som sker i Skellefteå gynnar inte bara oss utan alla som verkar inom bygg- och anläggningsbranschen. Många stora projekt utvecklas nu och det ger ringar på vattnet, konstaterar Kent Karlsson.
Peab vill gärna vara en del av utvecklingen och satsar på utökade samarbeten med beställare, byggherrar samt branschkollegor. Skellefteå har gått in i en förvandlingsfas som kommer att generera mycket arbete inom branschen under kommande år. På längre sikt ligger E4:ans omdragning och Norrbotniabanans utbyggnad som ett par exempel på projekt som kommer att kräva all arbetskraft som den regionala mark- och anläggningsbranschen kan uppbåda.