Tor 25 jul / År 42 / Nr 3 2024

Peab bygger ut Gävle hamn

Peab Anläggning har fått uppdraget att bygga ut hamnen i Gävle. Nya kajer, hamnplaner och magasin kommer att öka kapaciteten samtidigt som logistiken förbättras med en två kilometer lång elektrifierad järnvägssträcka.

Peab är ett av de största bygg- och anläggningsföretagen i Sverige. I samband med infrastruktursatsningar har företaget därför både viljan och kapaciteten att vara en betydande anläggningsaktör.
Peab i Gävle sysselsätter cirka 100 anställda, varav cirka 50 inom området Anläggning.
– Vi utför alla typer av anläggningsprojekt och på de senaste åren har det blivit mycket hamnarbeten. Just nu är vi inne på fjärde året med en utbyggnad av Gävle Hamn och hittills har vi gjort jobb för drygt 600 miljoner kronor i det projektet, berättar Pär Almer, arbetschef på Peab Anläggning i Gävle.

Deponering av muddermassor
Projekt Gävle Hamn omfattar, förutom olika anläggningsarbeten, även muddring samt stabilisering av förorenade muddermassor.
Under hösten 2009 fick Peab uppdraget att utföra anläggningsarbeten samt omhändertagandet av de förorenade muddermassorna där de stabiliserade och solidifierade massorna används i utbyggnaden av hamnen.
– Vi har tagit hand om 500.000 kubikmeter förorenade muddermassor och stabiliserat det i olika bassänger på land. I samband med projektet har vi utvecklat en process som heter ProSol, berättar Pär Almer.
ProSol-processen innebär att bindemedel blandas in i de förorenade massorna. Bindemedlen stabiliserar materialet och kapslar in giftiga ämnen samtidigt som läckage förhindras – solidifiering. Efter avslutad process kan massorna återanvändas som fyllnadsmaterial.
Gävle Hamn kommer att växa med cirka 326.000 kvadratmeter och inkludera nya kajer, pirar och hanteringsytor. Därtill kommer stora investeringar att göras i nya magasin, järnväg och andra anläggningar för godshantering.
Totalt investeras 800 miljoner kronor i hamnen.

Hållbara samhällen
För Peab innebär anläggning att bygga väl fungerande och hållbara samhällen, både med dagens mått mätt och inför framtiden. I nära samverkan med kunderna och tack vare Peabs samlade, rikstäckande kompetens kan företaget erbjuda anläggningsarbeten i alla olika storlekskategorier.
– Vi är flexibla och innovativa och kan hitta på nya lösningar. Inom anläggning har vi en hygglig marknad just nu och det ser ut att bestå ett tag framåt, säger Pär Almer.