Sön 26 maj / År 42 / Nr 1 2024

Peab – en allbyggare i Kronobergs län

Växjös bostadsmarknad behöver utökas för att möta den kraftiga befolkningstrenden och det byggs redan för fullt på flera håll i staden. Intresset är stort inte minst för den kommande utvecklingen av Södra Stationsområdet som inom några år kan vara utbyggt med uppemot 400 nya bostäder såväl som nya handelsytor och kontorslokaler.

HSB är först ut och bygger ett 80-tal nya lägenheter i Södra Stationsområdet. Peab bygger projektet på totalentreprenad och äger via Peab Bostad dessutom stora delar av de angränsande ytorna som i framtiden kan bli grannkvarter till HSB:s nya bostadsrätter samt de nya hyresrätter som Växjöbostäder planerar i anslutning till Södra Station.

Södra Station intressant för bostadsbyggnation
I nästa etapp planerar HSB för minst 60 lägenheter som också ska byggas av Peab. Byggstart för första etappen var strax efter årsskiftet 2014/2015 och färdigställande beräknas till årsskiftet 2016/2017 med byggstart av etapp två tätt inpå.
– Som samhällsbyggare vill HSB se till flera hållbarhetsaspekter. Tillsammans med Peab ser vi nu fram emot att utveckla Södra Stationsområdet med klimatsmarta bostäder till framförallt den yngre kundgruppen, säger Carita Schönbaum, affärsområdeschef HSB Sydost. 
– Södra Station är ett mycket intressant utvecklingsområde som bland annat präglas av bra kommunikationer till övriga landet. Därmed är det också intressant för bostadsbyggnation. Det är en utveckling som vi gärna driver från Peabs håll, kommenterar Michael Johansson, arbetschef på Peab i Växjö.

300 nya bostäder i Dalbo centrum
Peab Bostads tomt i Södra Stationsområdet kan rymma upp till 120 lägenheter. Dessutom har Peab ytterligare ett intressant område under utveckling med förslag på att gamla Dalbo centrum rivs för att bereda plats för upp till 300 nya bostäder som Peabs olika bolag i så fall ska bygga i egen regi. I detaljplanen ryms även nya torg och handelsytor bland annat.
Utvecklingen kommer att ske i etapper med tanke på att det redan finns en hel del verksamheter och boende i området. Peab har för avsikt att bygga tre nya flerbostadshus varav de största blir åtta våningar höga, men än så länge har byggstarten inte fastställts.

Nordens samhällsbyggare
Ett mycket spännande projekt som Peab Kronoberg projekterar för är den kommande byggnationen av Björn Ulvaeus och ALM Equitys bostäder, hotell- och restaurang i Västervik, som byggs intill den gamla slottsruinen vid Gamlebyvikens inlopp.
– Det kommer att bli ett spektakulärt byggnadskomplex med ett unikt läge och det känns positivt att vi får vara en del av utvecklingen även här, säger Michael Johansson.
En annan del av Peabs verksamhet omfattar byggservice mot såväl små som stora kunder. Bland annat så syns Peabs hantverkare ofta hemma hos bostadsrättsägare och hyresgäster då de monterar in nya kök från Ikea.
– Vi tillhör en av Nordens största byggkoncerner, men kan samtidigt även hantera mindre projekt. Det är en stor styrka hos oss, anser Michael Johansson.
Peab kallar sig Nordens samhällsbyggare och koncernen driver hållbara och utvecklande projekt ur ett större perspektiv. Samtidigt är Peab jordnära och personliga på det lokala planet.