Fre 14 jun / År 42 / Nr 1 2024

Peab mitt uppe i flera stora totalentreprenader för Skellefteås utveckling

Som samhällsbyggare med stark regional förankring hoppas Peab på att kunna bidra till att Skellefteå når tillväxtmålet 80 000 invånare till 2030. Aktuella projekt vittnar om en stark framtidstro som nu genomsyrar hela kommunen. Centrumnära nybyggen hör numera till en vanlig syn, varav det uppmärksammade höghuset i kvarteret Oden och den fortsatta utvecklingen av HSB:s kvarter Landmärket bara är ett par exempel.

Bostadsbyggnationen har kommit igång på allvar i Skellefteå efter många års dvala. Det tycker Peabs arbetschef Göran Brandt känns mycket positivt.
– Under årens lopp har mycket kretsat kring utveckling av industrifastigheter, med mindre fokus på bostäder. Nu har bostadsbyggnationen kommit i kapp och det ser vi som ett tecken på att Skellefteå är på frammarsch, man vågar satsa på kommunen som bostadsort och det kommer i sin tur att få positiva kringeffekter.

Flera stora totalentreprenader
Det senaste stora bostadsprojektet i Skellefteå för Peabs del var byggnationen av två punkthus i kvarteret Nipan, färdigställda 2007. Sedan dess har det inte byggts något i större omfattning fram till alldeles nyligen. Nu storsatsar däremot flera aktörer samtidigt, däribland NCC, HSB och det kommunala bostadsbolaget Skebo.
Peab håller nu i flera stora totalentreprenader samtidigt, bland annat på uppdrag från Skebo som uppför ett av Skellefteås högsta flerbostadshus på tolv våningar mitt i centrum. Ett stenkast från Tekniska kontoret och norr om det befintliga hyreshuset i kvarteret Oden växer ett av Skellefteås nya landmärken fram.
Ett annat viktigt projekt för Peab och för Skellefteå som attraktiv bostadsort är utvecklingen av HSB:s kvarter med det passande namnet Landmärket. Här har Peab fått i uppdrag att bygga två punkthus med sammantaget 67 lägenheter. Nästan samtliga är sålda och första inflyttning beräknas till andra kvartalet 2017.
– Nya bostadsprojekt bidrar till att skapa flyttkedjor och i samband med det kan Skellefteå öka inflyttningen till kommunen. Samtidigt gäller det att marknaden hinner med, att det finns tillgänglig tomtmark och att projekten utvecklas i den takt som behövs, funderar Göran Brandt.

Tre gymnasieskolor blir två
Peab fokuserar inte enbart på att bygga bostäder. I enlighet med Skellefteås ambitiösa tillväxtplaner måste även kringverksamheter som exempelvis skolor och äldreboenden ses över.
Aktuellt just nu är bland annat en omfattande ombyggnation av tre kommunala gymnasieskolor. De omvandlas till två gymnasieskolor och en grundskola inklusive fritids och särskola.
– Eftersom verksamheten pågår samtidigt som vi bygger om måste vi anpassa arbetets gång därefter. Ombyggnaden sker etappvis och projektet beräknas färdigställt sommaren 2017. Totalt sysselsätts omkring 25 av våra egna anställda plus minst lika många underleverantörer under i stort sett hela projekttiden, upplyser Göran Brandt.

Mycket på gång
Peab är samhällsbyggaren som syns lokalt. Under våren kommer man även att påbörja ett renoveringsarbete på huvudgatan i gallerian Vintergatan och därmed understryks Peabs närvaro i Skellefteå ytterligare.
Nu talas det även om ett nytt kulturhus i centrum. Det är ett projekt som Peab också vill vara med och utveckla, och som kan få spännande kringeffekter. Kulturhuset ska byggas norr om torget, på samma plats som nuvarande busstation. Det frigör även byggklar mark, möjligtvis för bostäder, eftersom stationen flyttar till ett nytt resecentrum som också är under planering.
– Skellefteå är mitt inne i en mycket spännande period just nu. Det är mycket på gång runtom i staden och det känns positivt för framtiden, säger Göran Brandt avslutningsvis.