Tor 25 jul / År 42 / Nr 3 2024

Peab tar Västerås till nya höjder

Västerås växer så det knakar med flera riktigt stora bostadsprojekt på gång. I stort sett alla stora byggbolag i Sverige vill få en del av kakan i en av landets starkaste inflyttningskommuner och det byggs nya hållbara stadsdelar med lågenergihus såväl som unika upplevelsebad. Peab tar ett djärvt kliv framåt och planerar nu för framtidens bostäder för bredare målgrupper med fokus på lägenheter speciellt anpassade för ungdomar.

Det är en stor utmaning för många ungdomar runtom i Västerås att hitta sitt första egna boende. Det beror inte enbart på att Västerås är en så pass stark inflyttningskommun, utan även på att aktörerna bakom bostadsprojekten än så länge inte haft ungdomar som främsta målgrupp. Det vill Peab ändra på.
Precis som när man planerade för det nya upplevelsebadet är det en synnerligen nytänkande idé, men samtidigt en idé som många verkligen gått och längtat efter. Precis som med upplevelsebadet.

Söker pilotprojekt
Regionchef Patrik Mellgren berättar att Peab i första läget måste se sig om efter ett pilotprojekt som kan fungera som testcenter för nya lösningar.
– Det gäller att hitta en utformning som kapar kostnader för att få ner hyror och avgifter, samtidigt som vi inte kan göra avkall på vissa funktioner och kvalitet. Det är en intressant ekvation, men en utmaning som vi gärna antar, säger Mellgren.
Arbetet pågår i Stockholm, Uppsala och Västerås. Vad kan effektiviseras så att målgruppen fortfarande får det boende som förväntas?
– Vi har genomfört analyser över vad ungdomar vill ha och behöver i sitt boende. De har generellt en annan syn och användningssätt av sitt boende än äldre målgrupper.

Ny central stadsdel
Peab bygger redan effektiva hyres- och bostadsrättslägenheter i Västerås. I Tegnérlunden, som för övrigt är det mest centrala förtätningsprojektet i Västerås, får kommunen 300 nya lägenheter.
Det blir en helt ny och ur alla perspektiv hållbar stadsdel som öppnar möjligheten för fler att skaffa sig ett modernt boende till ett rimligt pris – samtidigt som man tänker på miljön.
– Vi vill i framtiden kunna bygga annorlunda, små, effektiva bostäder och därmed ta vårt ansvar för den sociala hållbarheten likväl som den miljömässiga, avslutar Patrik Mellgren.