Ons 29 maj / År 42 / Nr 1 2024

Perfekt för etableringar

Södertälje är en viktig spelare i Stockholmsregionen och Mälardalen. Med det läge Södertälje har som en strategisk port till hela regionen är det också en kommun som ur många perspektiv är helt perfekt för etableringar, och som dessutom har mervärden som gynnar väldigt många branscher.

Södertälje är en knutpunkt för den nationella, regionala och lokala kollektivtrafiken. Två Europavägar går förbi Södertälje och fjärr- och regionaltåg trafikerar staden söderut. Sjöfarten går förbi Södertälje genom kanalen och godstrafik via Södertälje hamn. Pendeltåg och snabbussar går till och från Södertälje till Stockholm och Mälardalen. Lägg därtill att två flygplatser finns i närheten, Stockholm Skavsta Airport söder om staden och Arlanda i norr. Som bäddat för lyckosamma etableringar.

Länets tredje största arbetsmarknad
För att inte glömma att Södertälje faktiskt dessutom redan har en omfattande arbetsmarknad.
– Med 44 000 arbetstillfällen har Södertälje länets tredje största arbetsmarknad med företag i många olika branscher, upplyser näringslivschef Karin Voltaire.
Kommunen har ett starkt näringsliv med två världsledande företag i spetsen, Scania och Astra Zeneca, som båda satsar mycket på forskning och utveckling. Även övrigt näringsliv är starkt och växande med många driftiga entreprenörer som startar och utvecklar sina företag lokalt.
För företag erbjuder Södertälje utan tvekan många möjligheter. Inom kommunen finns kluster för flera olika branscher. En kunskapsintensiv miljö för tjänsteföretag inom bl.a. Life Science, storskalig industri och logistik med Södertälje Syd och Almnäs, södra Storstockholms nya logistikcentrum. Och för att inte glömma Södertälje hamn som är en viktig länk mellan sjö-, land – och järnvägstransporter i Mälardals- och Stockholmsregionen.

En riktig stad
Södertälje är en utbildningsstad. Målet är att det ska finnas uppemot 1200 utbildningsplatser vid KTH Södertälje till 2017. Dessutom har Campus Telge ett flertal utbildningar i samarbete med högskolor i Sverige.
– Södertälje är en riktig stad. Vårt centrum är i stark utveckling genom ett samarbete mellan kommunen, fastighetsägarna och Södertälje Centrumförening. Våra långsiktiga mål är att fler ska flytta hit, fler företagare ska etablera sig här, fler ska studera här, fler ska besöka oss och trivas här i Södertälje. Ett delmål är att vi 2018 ska utses till Årets stadskärna – ett kvitto på att vi är på rätt väg, fortsätter Karin Voltaire energiskt.
Och Södertälje är mycket mer än så. Med en levande landsbygd med många lokala producenter av livsmedel, varav många ekologiska, erbjuder Södertälje också en unik miljö för både invånare, besökare och företag. I Södertälje finns också ett starkt kulturliv, idrott med både bredd och spets.
– Södertälje har egentligen allt man kan efterfråga, konstaterar Karin Voltaire som avslutning.