Ons 29 maj / År 42 / Nr 1 2024

Perstorp – en kommun med närhet och rika naturupplevelser

Perstorp är Skånes minsta kommun till folkmängden och därmed finns möjlighet till hög livskvalitet, närhet mellan människor och närhet till all service.
Här finns ett traditionsrikt och innovativt näringsliv, goda boendemiljöer och rika naturupplevelser på ett stenkasts avstånd från varandra.

Perstorp, logistiskt välbeläget i norra Skåne vid Skånebanan och riksväg 21, har ungefär sex mil till de större städerna Helsingborg, Kristianstad och Lund. Sedan ett år tillbaka går bussarna varje halvtimme från Perstorp så pendlingsmöjligheterna är goda för de som arbetar i någon av de större städerna. Behöver man åka utomlands kan man med tåg åka från Perstorp och befinna sig i avgångshallen på Kastrup efter knappt två timmars tågresa.
Företagsklimatet är mycket gott och de kommunala beslutsvägarna korta. Politiker och tjänstemän är kända i kommunen och verkar nära företagare och invånare.
– Tanken är att alla företagare ska veta vem i kommunen de ska vända sig till i olika frågor. När man ringer till oss blir man inte vidarebollad i växeln utan man får prata med den man söker, säger Stefan Didrik, kommunsekreterare i Perstorp.

Många kvinnliga företagare
Våren 2010 konstaterades det av Företagarnas intresseorganisation att Perstorp är den kommun i hela Sverige som har högst andel kvinnliga egenföretagare i förhållande till kommunens invånarantal.
– Det finns ett nätverk som några kvinnliga företagare driver med stor framgång. Dessa kvinnor är starka eldsjälar, säger Stefan Didrik.

Perstorps kommun arbetar med de övergripande målen:
• Vi ska förbättra den kommunala organisationen
• Vi ska öka kommunens attraktivitet
• Vi ska utveckla näringslivet och förbättra näringslivsklimatet
• Vi ska förbättra tryggheten, säkerheten och miljön

– Det finns ett näringslivsråd som kommunstyrelsens ordförande sammankallar, som består av ett antal företagare, kommunchefen och arbetsutskottet i kommunstyrelsen. De träffas minst en gång i kvartalet och har även gjort studieresor, bland annat till Falkenberg, som blev utnämnd till förra årets tillväxtkommun, berättar Stefan Didrik.

Perstorps Industripark
I centrum av Öresundsregionen, Skandinaviens starkaste tillväxtområde, ligger Perstorp Industripark – södra Sveriges industricentrum. Här arbetar nära 2.000 människor med avancerad forskning, utveckling och högteknologisk produktion tillsammans med industriella servicebolag.
Perstorp Industripark har en väl utbyggd infrastruktur och omfattande service som möjliggör snabb tillväxt för den produktion av högteknologiska produkter, forskning och utvecklingsverksamhet som sker i parken.

Vill förbättra folkhälsan
– Sedan förra året driver vi ett folkhemsprojekt tillsammans med Cancercentrum Syd. Det är ett samarbete för att förbättra folkhälsan i kommunen och det har konkret lett till att vi bland annat serverar frukost i skolorna på morgonen, berättar Stefan Didrik och fortsätter:
– Vi har även en dialog med Region Skåne och staten om infrastrukturen och då framför allt om riksväg 108 som går mot Lund från Perstorp.