Fre 27 maj / År 40 / Nr 1 2022

Perstorp IndustriPark – ett industriellt centrum i Skåne och södra Sverige

I Perstorp IndustriPark, mitt i den skånska bokskogen, är 22 företag verksamma. Här arbetar nästan 2.000 anställda med avancerad utveckling och högteknologisk produktion.
– Vi har en mycket stark infrastruktur och ändamålsenliga lokaler för företagens verksamheter, säger Sulev Pull, vd på Perstorp IndustriPark.

Ursprunget till Perstorp IndustriPark sträcker sig ända tillbaka till 1880-talet då Skånska Ättiksfabriken grundades. 1999 skapades det nuvarande konceptet och 2002 blev Perstorp IndustriPark det samlande namnet på området.
– Alla företag i industriparken är hyresgäster och vi fungerar som en traditionell fastighetsförvaltning med reparationer, underhåll och service. Vår roll är att se till att företagen ska fungera med sina kärnverksamheter i våra lokaler, säger Sulev Pull.
De företag som är etablerade i Perstorp IndustriPark verkar främst inom kemi- och servicebranschen. Av de producerande bolagen i kemibranschen är alla utom Perstorp AB internationella. Huvuddelen av produkterna går på export och kunderna finns över hela världen.
– Vi har en otroligt stark infrastruktur. Det innebär att vi har alla medier som krävs för att bedriva produktion, d.v.s. ångkraft, värme, kylvatten, reningsverk och så vidare, berättar Sulev Pull.

Flera serviceföretag
I Perstorp IndustriPark finns också en rad serviceföretag, som svarar för underhåll, transporter, medicinsk och teknisk hälsovård, restaurang, fritidsanläggningar och mycket annat. Knutet till verksamheten finns också ett populärt industrigymnasium.
Serviceföretagen tillsammans med den väl utvecklade infrastrukturen gör det möjligt för bolag att på ett enkelt sätt etablera sig i industriparken.
– Vi har ett koncept som heter plug-in, vilket innebär att företag kan komma med sin utrustning och produktion och bara ”plugga in” på befintliga system som till exempel el, ånga, vatten och kyla, säger Sulev Pull.
I skrivande stund är ett norskt-amerikanskt företag inom luft/gas-branschen på väg att etablera sig i Perstorps IndustriPark. Det är ett bolag som ägs av Java i Norge och France Air i USA.
– Vi ser gärna ytterligare nyetableringar, gärna inom kemibranschen, men även andra är välkomna, säger Sulev Pull. Det är en stor fördel för kemiföretag att etablera sig här eftersom det nästan bara är företag inom kemibranschen i området och de har ett mycket bra samarbete. Vi har massor av markområden att erbjuda och kan göra lokaler disponibla för ytterligare produktion.

Bra företagsklimat
Sulev Pull tycker att företagsklimatet generellt är mycket bra i regionen.
– Vi tillhör ju nordvästra Skåne som är en mycket stark region företagsmässigt. Det är stora etableringar i Helsingborg och Ängelholm och även i Hässleholm och Kristianstad. Vi kan inte klaga på affärsklimatet just nu, säger han och fortsätter:
– Med myndigheternas goda vilja är vi väl etablerade i Perstorps IndustriPark. Vi har alla miljö- och produktionstillstånd och det är lätt att etablera sig här eftersom det finns så mycket på plats redan.